Αρχείο

Archive for the ‘Προτάσεις’ Category

Comunicat de Presă ‘Salvați Skouries': Când comunitățile locale sunt aduse in fața judecății

Μαρτίου 4, 2015 Σχολιάστε

Comunicat de Presă ‘Salvați Skouries': Când comunitățile locale sunt aduse in fața judecății
La 1 Martie 2015, un rechizitoriu emis de către Consiliul Magistraților din Halkidiki a fost adresat locuitorilor Haldiki cu privire la cazul Skouries. Prin acest rechizitoriu, douăzeci și una de persoane sunt deferite Curtii de Apel pentru criminali, cu acuzatii grave, incluzand înființarea unei organizații criminale, tentativă de omor, jaf, etc.


Rechizitoriul adoptă pe deplin raportul Politiei despre ceea ce s-a întâmplat în Skouries, în timp ce procurorul acceptă în totalitate acuzațiile companiei Hellas Gold cu privire la legalitatea activităților sale. De asemenea, decretul urmărește să conecteze orice formă de protest a locuitorilor împotriva mineritului aurifer cu modul de a acționa al unor organizațiilor criminale. Va continua această obsesie cu organizațiile criminale să fie aceeași atunci când se va dovedi că Hellas Gold distruge pământul și a încălcat cu bună știință legi și reguli?

 

Decizia Curții Magistraturii a fost anunțata la câteva zile după revocarea licențelor și autorizațiilor eliberate anterior către Hellas Gold, pentru a fi revizuite. În acest moment trebuie precizat că ultimele decizii ale Consiliului de Stat au fost emise imediat după ce noul guvern a anunțat revizuirea permiselor Hellas Gold SA, în timp ce apelurile au fost deja audiate din iunie 2012.
Momentul emiterii acestor decizii ridică întrebări legitime. Nu este nici o coincidență in faptul că deciziile luate mult timp în urmă – și care vizează mișcarea socială împotriva mineritului aurifer – sunt anunțate imediat după prejudiciul cauzat datorita credibilitatii și legitimitatii Hellas Gold. Având în vedere că aceste decizii creează o stare de tensiune și influențează atmosfera socială și politică, nu este firesc să credem că timpul de notificare serveste unor scopuri existente in spatele investigarii adevărului și instituirea dreptatii?
Am învățat să luptăm în ciuda tuturor obstacolelor si adversităților. Am îndurat represiunea de stat din partea guvernelor care urmau principiul «investiții cu orice preț.» Am îndurat incriminarea luptei noastre. Am îndurat mecanisme de control de stat ignorând plângeri noastre documentate cu privire la grămada de ilegalități din partea Hellas Gold. Am îndurat hotărâri judecătorești care au pus interesele economice deasupra distrugerii țarii noastre și a dreptului nostru de a ne apăra propriile vieți.
Concetățenii și camarazii nostri persecutați vor fi judecați avand întreaga societate de partea lor. În aceste procese, întreaga societate va fi așezata în boxa acuzaților. Iar societățile nu pot fi judecate. Deoarece luptele sociale nu sunt nici legale, nici ilegale. Ele sunt sunt corecte!
Consiliul Coordonator Ierissos impotriva Mineritului Aurifer

FROM :

soshalkidiki

http://thouriostipos.blogspot.gr/2015/03/blog-post_3.html?spref=fb

Save Skouries Press Release : When local communities are facing a trial ! * Δελτίο τύπου του Συντονιστικού Ιερισσού : Όταν οι τοπικές κοινωνίες δικάζονται !

Μαρτίου 4, 2015 Σχολιάστε

Press release

On March 1, 2015, an indictment from the Chalkidiki Magistrates’ Council was notified to residents concerning the case of Skouries. By this, twenty-one people are referred to the three-judge Court of Appeal for Felonies, with serious charges including establishment of a criminal organization, attempted murder, robbery, etc.

The indictment fully adopts the Security Police reporting cover sheet about what had happened in Skouries, while the prosecutor fully accepts the Hellas Gold allegations on the legality of its activities. Also, the decree seeks to link any form of protest of the residents against gold mining with the action of criminal organizations . Will this obsession with criminal organizations continue to be the same when it is proved that Hellas Gold is destroying the land and has knowingly violated laws and rules?


The decision of the Magistrate Court was announced a few days after the revocation of licenses and authorizations previously issued to Hellas Gold, in order to be reviewed. At this point we should note that the latest decisions of the Council of State were notified immediately after the new government announced the review of Hellas Gold SA permits, while the appeals had already been heard from June 2012.

The timing of notification of these decisions raises legitimate questions. It is no coincidence that decisions made long ago – and target the social movement against gold mining – are announced immediately after the damage caused to the credibility and legitimacy of Hellas Gold. Given that these decisions create a state of tension and influence the social and political atmosphere, isn’t it reasonable to think that the time of notification serves purposes which lie beyond investigating the truth and seeing justice done?

We have learned to struggle despite all adversity. We have endured the state repression of governments following the doctrine «investments at all costs.» We have endured the criminalization of our struggle. We have endured state control mechanisms ignoring our documented complaints about the heap of illegalities from Hellas Gold. We have endured judicial decisions placing economic interests above the destruction of our land and our right to defend our lives.

Our persecuted fellow citizens and comrades will be tried having all of society on their side. In these trials, the entire society will be sitting in the dock. And societies are not tried. Because social struggles are neither legal nor illegal. They are fair!

Ierissos Coordinating Council
against gold mining

FROM :

soshalkidiki

http://thouriostipos.blogspot.gr/2015/03/blog-post_3.html?spref=fb

***********************************

Συντονιστικό Ιερισσού :Όταν οι τοπικές κοινωνίες δικάζονται
Δελτίο τύπου

Την 1η Μαρτίου 2015, κοινοποιήθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής για την υπόθεση των Σκουριών. Με το βούλευμα, εικοσιένα άτομα παραπέμπονται στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία κ.α.

Το βούλευμα υιοθετεί πλήρως το διαβιβαστικό της ασφάλειας σχετικά με το τι έγινε στις Σκουριές, ενώ η εισαγγελέας αποδέχεται απολύτως τις αιτιάσεις της Ελληνικός Χρυσός σχετικά με τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της. Επίσης, το βούλευμα επιχειρεί να συνδέσει την, οποιασδήποτε μορφής, διαμαρτυρία των κατοίκων ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, με λειτουργία και δράση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτή η εμμονή με τις εγκληματικές οργανώσεις, θα συνεχίσει να είναι ίδια όταν αποδειχθεί ότι η Ελληνικός Χρυσός καταστρέφει τον τόπο και έχει συνειδητά παραβιάσει νόμους και κανόνες;

Η απόφαση των πλημμελειοδικών ανακοινώθηκε λίγες μέρες μετά την ανάκληση αδειών και εγκρίσεων, προς επανέλεγχο, της Ελληνικός Χρυσός. Να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι και οι τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ κοινοποιήθηκαν αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για επανεξέταση των αδειών της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., ενώ οι προσφυγές είχαν εκδικαστεί ήδη από τον Ιούνη του 2012.

Η χρονική συγκυρία κοινοποίησης των παραπάνω αποφάσεων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Είναι τυχαίο ότι αποφάσεις που έχουν παρθεί εδώ και καιρό – και στοχεύουν το κοινωνικό κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού – ανακοινώνονται αμέσως μετά από πλήγματα που δέχεται η αξιοπιστία και νομιμότητα της Ελληνικός Χρυσός; Με δεδομένο ότι αυτές οι αποφάσεις δημιουργούν καταστάσεις και επηρεάζουν το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι η επιλογή του χρόνου δημοσίευσής τους εξυπηρετεί σκοπούς πέρα απ΄τη διερεύνηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης;

Έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε παρά την κάθε αντιξοότητα. Αντέξαμε υπό την κρατική καταστολή των κυβερνήσεων με δόγμα “επενδύσεις με κάθε κόστος”. Αντέξαμε την ποινικοποίηση του αγώνα μας. Αντέξαμε όταν οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί αγνοούσαν τις τεκμηριωμένες καταγγελίες μας για τη σωρεία παρανομιών της Ελληνικός Χρυσός. Αντέξαμε όταν δικαστικές αποφάσεις τοποθετούσαν τα οικονομικά συμφέροντα πάνω απ΄την καταστροφή του τόπου μας και το δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τις ζωές μας.

Οι διωκόμενοι συμπολίτες και συναγωνιστές μας θα δικαστούν με ολόκληρη την κοινωνία στο πλευρό τους. Σ΄αυτές τις δίκες, στο εδώλιο θα κάθεται ολόκληρη η κοινωνία. Και οι κοινωνίες δε δικάζονται. Γιατί οι κοινωνικοί αγώνες δεν είναι ούτε νόμιμοι, ούτε παράνομοι. Είναι δίκαιοι!

Συντονιστικό Ιερισσού
ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

ΠΗΓΕΣ /ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

soshalkidiki

http://thouriostipos.blogspot.gr/2015/03/blog-post_3.html?spref=fb

***********************************

 

 Comunicat de Presă ‘Salvați Skouries': Când comunitățile locale sunt aduse in fața judecății
La 1 Martie 2015, un rechizitoriu emis de către Consiliul Magistraților din Halkidiki a fost adresat locuitorilor Haldiki cu privire la cazul Skouries. Prin acest rechizitoriu, douăzeci și una de persoane sunt deferite Curtii de Apel pentru criminali, cu acuzatii grave, incluzand înființarea unei organizații criminale, tentativă de omor, jaf, etc.
Rechizitoriul adoptă pe deplin raportul Politiei despre ceea ce s-a întâmplat în Skouries, în timp ce procurorul acceptă în totalitate acuzațiile companiei Hellas Gold cu privire la legalitatea activităților sale. De asemenea, decretul urmărește să conecteze orice formă de protest a locuitorilor împotriva mineritului aurifer cu modul de a acționa al unor organizațiilor criminale. Va continua această obsesie cu organizațiile criminale să fie aceeași atunci când se va dovedi că Hellas Gold distruge pământul și a încălcat cu bună știință legi și reguli?
Decizia Curții Magistraturii a fost anunțata la câteva zile după revocarea licențelor și autorizațiilor eliberate anterior către Hellas Gold, pentru a fi revizuite. În acest moment trebuie precizat că ultimele decizii ale Consiliului de Stat au fost emise imediat după ce noul guvern a anunțat revizuirea permiselor Hellas Gold SA, în timp ce apelurile au fost deja audiate din iunie 2012.
Momentul emiterii acestor decizii ridică întrebări legitime. Nu este nici o coincidență in faptul că deciziile luate mult timp în urmă – și care vizează mișcarea socială împotriva mineritului aurifer – sunt anunțate imediat după prejudiciul cauzat datorita credibilitatii și legitimitatii Hellas Gold. Având în vedere că aceste decizii creează o stare de tensiune și influențează atmosfera socială și politică, nu este firesc să credem că timpul de notificare serveste unor scopuri existente in spatele investigarii adevărului și instituirea dreptatii?
Am învățat să luptăm în ciuda tuturor obstacolelor si adversităților. Am îndurat represiunea de stat din partea guvernelor care urmau principiul «investiții cu orice preț.» Am îndurat incriminarea luptei noastre. Am îndurat mecanisme de control de stat ignorând plângeri noastre documentate cu privire la grămada de ilegalități din partea Hellas Gold. Am îndurat hotărâri judecătorești care au pus interesele economice deasupra distrugerii țarii noastre și a dreptului nostru de a ne apăra propriile vieți.
Concetățenii și camarazii nostri persecutați vor fi judecați avand întreaga societate de partea lor. În aceste procese, întreaga societate va fi așezata în boxa acuzaților. Iar societățile nu pot fi judecate. Deoarece luptele sociale nu sunt nici legale, nici ilegale. Ele sunt sunt corecte!
Consiliul Coordonator Ierissos impotriva Mineritului Aurifer

Greece – Eurovision Song Contest : Διαδήλωση έξω από τον ελληνικό Τελικό της Eurovision για έναν αγώνα που επιμένει !

Μαρτίου 4, 2015 Σχολιάστε

Διαδήλωση έξω από τον ελληνικό Τελικό της Eurovision για έναν αγώνα που επιμένει !

από Συνέλευση Απολυμένων από τα καταστήματα Metropolis Μάρτιος 3, 2015, 7:32 μμ.,

Εργατικά
   Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μας, αυτό που βιώσαμε είναι ότι ένας επιχειρηματίας σαν τον Ανδρέα Κουρή μπορεί να τα κάνει όλα αυτά γιατί έχει τις «πλάτες» και τα κάνει.

Όπως είναι γνωστό, τα τρία τελευταία χρόνια δίνουμε έναν επίμονο, συνεπή και αδιαμεσολάβητο αγώνα προκειμένου να υποχρεώσουμε τον επιχειρηματία Ανδρέα Κουρή που κατέχει τον όμιλο MAD να καταβάλλει τους μισθούς και τις αποζημιώσεις που μας οφείλει έπειτα από τις απολύσεις μας, ως ιδιοκτήτης των καταστημάτων Metropolis.

Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια διαπιστώσαμε ότι ο επιχειρηματίας Ανδρέας Κουρής θεωρεί ότι μπορεί να αγοράζει μια μεγάλη επιχείρηση και να της βάζει λουκέτο μέσα σε 4 χρόνια, ότι μπορεί να απολύει τους εργαζόμενους με χρωστούμενους μισθούς και μη καταβάλλοντας αποζημιώσεις που ξεπερνούν συνολικά τα 600.000 ευρώ, και ότι μπορεί αυτές τις οφειλές να τις αξιοποιεί διοργανώνοντας όλο και περισσότερα σόου και φουσκώνοντας όλο και περισσότερο τις τσέπες του. Και, παράλληλα, να χρωστάει στο Δημόσιο και να φεσώνει ολόκληρη την αγορά με αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα…

Oppression Documentary – Official trailer (*English subtitles available on subtitle options)

Μαρτίου 3, 2015 Σχολιάστε

As the economic crisis proceeds, interference in journalistic vocation is growing and journalists have to decide whether they are going to abide by the dominant line or dare to differentiate themselves. Those who dare, risk not only losing their job or facing prosecution, but also their physical integrity. Oppression presents just a few of the cases which prove that press freedom is yet another victim of the Greek economic crisis.

Directed by: Myrto Symeonidou, Nikos Panierakis
Research/production: Myrto Symeonidou
Production assistant: Thanos Kamilalis
Cinematography: Chara Kaliontzi
Audio mixing: Tasos Maschalidis
Music: Danai Kokogia

more info at: http://oppression-doc.org/
© 2014 Myrto Symeonidou


Όσο η οικονομική κρίση βαθαίνει, οι παρεμβάσεις στο δημοσιογραφικό έργο αυξάνονται και οι δημοσιογράφοι καλούνται να επιλέξουν αν θα ακολουθήσουν μία κεντρική γραμμή ή αν θα τολμήσουν να τηρήσουν διαφορετική στάση. Αυτοί που τολμούν, ρισκάρουν όχι μόνο να απολυθούν ή να διωχθούν νομικά, αλλά ακόμα και τη σωματική τους ακεραιότητα. To Oppression παρουσιάζει μόνο μερικά από τα εκατοντάδες περιστατικά που δείχνουν ότι ένα από τα θύματα της κρίσης στην Ελλάδα είναι η ελευθεροτυπία.

Σκηνοθεσία: Μυρτώ Συμεωνίδου, Νίκος Πανιεράκης
Έρευνα/παραγωγή: Μυρτώ Συμεωνίδου
Βοηθός παραγωγής: Θάνος Καμήλαλης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Χαρά Καλλιοντζή
Μίξη ήχου: Τάσος Μασχαλίδης
Μουσική: Δανάη Κοκόγια

**************************************

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Δείτε επίσης τα παρακάτω :

Η είδηση υπό διωγμό

Όταν οι άνθρωποι του Τύπου γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές της είδησης, η είδηση είναι υπό διωγμό. Το φαινόμενο των επιθέσεων σε φωτορεπόρτερ, εικονολήπτες και δημοσιογράφους εν ώρα εργασίας, επιχειρεί να αποτυπώσει η έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνει η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος στην γκαλερί «7».

**********************

Ελευθερία του τύπου !

World Press Freedom Index 2015 – Reporters Without Borders

World Press Freedom Index 2014 – Reporters Without Borders

Freedom of the Press 2014 – Freedom House

Ελλάδα: Η κρίση μία ευκαιρία για τον τύπο; – Έρευνα των Olivier Basille και Angélique Kourounis, Σεπτέμβριος 2011

“Η είδηση υπό διωγμό” – Έκθεση φωτογραφίας από την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (video)

Βουτιά στο μαύρο για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα – Unfollow

Ποιες μοναρχίες έχουν περισσότερη ελευθεροτυπία από την Ελλάδα – Infowar

 

FROM :

ΠΗΓΕΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ :

http://oppression-doc.org/press-freedom/

Marios Lolos
Tatiana Bolari

Wind turbines inconsiderately dispersed across Greece, in the name of clean, “green energy”. * Ανεμογεννήτριες αλόγιστα διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, στο όνομα της καθαρής, «πράσινης ενέργειας»

Μαρτίου 3, 2015 Σχολιάστε

Wind turbines inconsiderately dispersed across Greece, in the name of clean, “green energy”.

In short..

You cannot conceive the beauty or the ugliness of this world when you are observing it from a distance. You have to approach, dive into its depths and explore…it is only then that awareness and objectiveness are acquired.

Green growth was introduced to Greece round the early ‘80s, when E.U. directives applied to Greek Government energy policy led to the installation of the first wind farm. Since then the number of wind farms has been increasing at an immense rate. The incentive for this investigation was the observation of wind turbines being inconsiderately dispersed across invaluable regions of the mainland and the islands of Greece, in the name of clean, “green energy”.

The main objective of this documentary is to shed light on the environmental, financial and social consequences of this policy and the aftermath of the so-called “high priority” investments supported by huge subsidies.

Why?

While following this objective numerous questions were raised.

Is this energy policy the essence of green growth and if so, could this be considered a truly sustainable form development?

When examining the environmental aspects, one could wonder about the following: Which are the spatial criteria for selection of areas of installation? Under what kind of environmental assessment sites like forests, conservation areas, sites near traditional settlements or historic sites are approved as suitable? Why are those environmental assessments carried out mostly by private companies and not by scientists, and how are their results validated? Which are, if there are any, the obligations of the wind farm owners considering the removal of the turbines and the restoration of the environment and who sees that it is actually carried out? In other words, is this really a strategy or a predatory way of harnessing renewable energy sources? Could green energy under these circumstances ever be actually “green”?

Such an obvious lack of strategic planning raises more questions considering the financial aspects of the matter. Whom do these “strategic investments” really serve? Under what legislation is the constitutionally defined meaning of sustainability being annulled, when permits are being issued inconsiderately and subsidies are given out to one-person companies and affiliates of the same key companies in the energy field? Why isn’t there any consideration whatsoever of the actual energy needs of the country? Why aren’t those companies fined when they are not meeting their dept to land owners? Or, why is the ownership status scouted?

Risks & Challenges

Τhe strength, support and motivation for this 16-month journey of searching, filming and visiting the farthest corners of Greece came from the people of this land, people who have been conveniently silenced. This raises the biggest question of all: Why are all the above taking place while communities around Greece are provided with no official information at all? Why are the views of Municipalities totally disregarded in decision making? Why are their arguments, protests, petitions passed by? Is this really where the birthplace of Democracy ended up to?

As a production team we decided 16 months ago to open the windbag of green growth in Greece and separate the lies from the truth. We did so being fully aware of the risks involved and while knowing well enough the power of the key players in the energy field in Greece…

The production team consists of skilled technicians and journalists with years of experience in the field of national and international commentary and reportage, along with deep knowledge on the organization, execution and production of documentaries.

Our different paths crossed when we were drawn together by the objective of this documentary in progress, regarding the construction and installation of wind turbines and to which extend they contribute or not to the production of electricity.

Who we are

Διαβάστε περισσότερα…

VODAFONE : Το Σωματείο Εργαζομένων επιμένει στην 24ωρη απεργία (3/3/15) που κρίθηκε παράνομη !

Μαρτίου 3, 2015 Σχολιάστε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ VODAFONE ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Απαιτούμε την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Απεργιακές συγκεντρώσεις στα κτήρια Κηφισού και Πειραιώς


Συνάδελφοι,

Σήμερα, λίγο πριν από τις 13.00 η Διοίκηση μας κοινοποίησε αγωγή μέσω του οποίας επιχειρεί να ακυρώσει την απεργία μας, καλώντας μας στο δικαστήριο την ίδια μέρα στις 15.00. Η δίωξη που ασκεί η Διοίκηση της Vodafone έχει σκοπό να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και να ανακόψει κάθε αγωνιστική δράση! Η προσφυγή δεν μας φοβίζει, ούτε μας πτοεί! Η απάντηση της Διοίκησης στα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων ήταν να τα αγνοήσουν και να προσπαθήσουν να μας διώξουν νομικά, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ποιες είναι οι πραγματικές τους διαθέσεις. Εμείς από πλευράς μας, απαντούμε:

Προχωρούμε στην αυριανή μας απεργία με αίτημα την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας βάσει των αναγκών μας!!

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΥΤΕ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΡΑ
Συνάδελφοι, η υπογραφή αξιοπρεπούς ΕΣΣΕ είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή είναι η ελάχιστη διασφάλιση για όλους μας, είναι δική μας κατάκτηση και αποτέλεσμα των δικών μας αγώνων.

Όσο σημαντική όμως και εάν είναι η ΕΣΣΕ, αυτή από μόνη της δεν είναι αρκετή. Οι απολύσεις, η εντατικοποίηση της εργασίας, η «ενοικίαση» εργαζομένων είναι φαινόμενα τα οποία επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι και να τα σταματήσουμε.

Για όλα τα ανοιχτά αυτά θέματα και με βάση την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης προχωρούμε στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στην Vodafone την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015.

Αγωνιζόμαστε, συντονιζόμαστε, διεκδικούμε

Με την μαζική μας συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, δηλώνουμε την απόφασή μας να υπογραφεί ΕΣΣΕ, να σταματήσουν οι απολύσεις, να υπάρξουν σταθερές σχέσεις εργασίας, με ίση αμοιβή για ίση εργασία για τους «επινοικιαζόμενους» συναδέλφους μας. Θέλουμε να βάλουμε τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς της «επινοικίασης» ανθρώπων τους οποίους οι εργοδότες θέλουν να χρησιμοποιούν ενάντια στους υπόλοιπους εργαζόμενους στα πλαίσια μια τακτικής του «διαίρει και βασίλευε».
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μια 24ωρη απεργία δεν αποτελεί από μόνη της προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης. Αλλά είναι ένα βήμα από τα πολλά που θα γίνουν στο δρόμο της κλιμάκωσης ενός αγώνα για την υπογραφή αξιοπρεπούς σύμβασης εργασίας.
Συντονιζόμαστε με όλα τα σωματεία του χώρου της κινητής τηλεφωνίας στην προοπτική ενός κοινού και καλά οργανωμένου απεργιακού αγώνα την επόμενη περίοδο.

Ενωμένοι στο Σωματείο μας συμμετέχουμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε:

– ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
– ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ
– ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ
– ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΝΟΙΚΙΑΣΗΣ» ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ VODAFONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

************************

ΠΗΓΗ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

 

 

Πού πας κοντέινερ; Στο πάρκο Ναυαρίνου! Ημέρα/Ώρα: 01/03/2015 στις 12:00:00 ΠΜ, ΑΘΗΝΑ

Μαρτίου 1, 2015 Σχολιάστε

..Έρχεται! Στο Πάρκο Ναυαρίνου

από Πάρκο Ναυαρίνου Ημέρα/Ώρα: 01/03/2015 στις 12:00:00 ΠΜ, ΑΘΗΝΑ / Πάρκο Ναυαρίνου


Πού πας κοντέινερ; Στο πάρκο Ναυαρίνου!

Δυο χρόνια τώρα, η Aνοιχτή Συνέλευση του Αυτοδιαχειριζόμενου Πάρκου Ναυαρίνου σε συνεργασία με φοιτητές της αρχιτεκτονικής, έχει αφιερώσει χρόνο και δυνάμεις στο συλλογικό σχεδιασμό, μεταποίηση και εγκατάσταση ενός κοντέινερ μέσα στο πάρκο.

Ένα επαναχρησιμοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο με κινούμενους τοίχους και επιφάνειες που μετασχηματίζονται,ώστε να συμπεριλάβει την πολυπλοκότητα των αναγκών μιας άστεγης συλλογικότητας. Ενός κατειλημμένου parking/πάρκου που θέλει να είναι κήπος της γειτονιάς αλλά και χώρος πολιτικής συζήτησης και ζύμωσης, παιδική χαρά αλλά και τόπος διεξαγωγής μαθημάτων, εργαστηρίων, πολιτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Όχι. Αυτή τη φορά το κοντέινερ δεν είναι μέσο διακίνησης και χώρος συσσώρευσης εμπορευμάτων. Ούτε σκοτεινή τρύπα που μεταφέρει «λαθραίους» ανθρώπους χωρίς ταυτότητα και διαβατήριο, ώστε να συντηρείται το καθεστώς εκμετάλλευσης και κυριαρχίας ανάμεσα σε εθνικά σύνορα και διεθνή κεφάλαια. Δεν είναι η τετράγωνη λογική της «καλής ζωής» τακτοποιημένης στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δεν είναι η μοναξιά μας εγκιβωτισμένη στα κελιά της ατομικής ιδιοκτησίας, ούτε κουτί παραπόνων για τη χαμένη ανθρωπιά της μεγαλούπολης.

Δωμάτιο με θέα

Εμείς συνεχίζουμε να δημιουργούμε ρωγμές και να ανθίζουμε μέσα τους. Το κοντέινερ που σχεδιάστηκε να εγκατασταθεί στο Αυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Ναυαρίνου, θα φιλοξενήσει συλλογικές αντιστάσεις στην γκετοποίηση, τον κοινωνικό απομονωτισμό, τις περιφράξεις, τη συνειδητή υποβάθμιση των Εξαρχείων και την κυριαρχία της μαφίας στους δημόσιους χώρους.

Κόντρα στις λογικές της ανάθεσης, βγαίνουμε από τα κλουβιά μας και διεκδικούμε, με όρους χειραφετητικής πρακτικής και αυτοοργάνωσης, ένα δωμάτιο με θέα τον κόσμο όλο.

ΠΗΓΗ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

https://athens.indymedia.org/event/55830/

Αρέσει σε %d bloggers: