Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις, Ψηφίσματα > The proposal of the Molai Assembly in the 3rd Euro-Mediterranean Conference of the network of social movements against Frackingk and TTIP .Barcelona 7-8 March 2015 . * Εισήγηση της Συνέλευσης Μολάων στην 3η Ευρωμεσογειακή Συνδιάσκεψη του δικτύου κοινωνικών κινημάτων ενάντια στο Φράκινγκ και το TTIP . Βαρκελώνη 7-8 Μαρτίου 2015.

The proposal of the Molai Assembly in the 3rd Euro-Mediterranean Conference of the network of social movements against Frackingk and TTIP .Barcelona 7-8 March 2015 . * Εισήγηση της Συνέλευσης Μολάων στην 3η Ευρωμεσογειακή Συνδιάσκεψη του δικτύου κοινωνικών κινημάτων ενάντια στο Φράκινγκ και το TTIP . Βαρκελώνη 7-8 Μαρτίου 2015.

Who we are and what the «Rising Utopia Project» is about
My Assembly, named «Molaoi Square», was created during the Greek square movement of open assemblies in the city squares, back in 2011.
The project for the Spanish «Sol» Square was «Real Democracy», while the project for Syntagma Square and several other squares in Greece was «Direct Democracy». This means, among other things, self-instituting (autonomy), political, social and economic equality and justice.
True democracy can only exist when there is harmony in human relationships and respect for Mother Nature. Institutionally, this can be ensured through revocability and mandate (on the basis of a certain project, framework and execution time), not under the current state of assignment οf responsibilities and lack of control of power (the «leaders») from below.
We are against Fracking and against any form of environmental violation. We are inspired by the principles of self -governance, de-growth, energy – food – political and economic autonomy of communities, and their international networking.
We do not want to bring back the corpse of destructive capitalism from the dead with our struggles, by transforming it into «green capitalism» which will also support the profits and the rule of the “chosen” few.
We believe that there is no point in organizing debates on issues such as “Fracking or agriculture” in cities where residents have no organic connection/relation with nature and where congestion in a completely unnatural environment has turned them into mere consumers of energy and natural resources produced somewhere «else»!
We recommend (and are already working on this in our area) the creation of an international network of solidary, self-managed communities, self-sufficient in terms of energy and food, which will make our proposal for new green democratic communalism alive and real. These communities, especially in southern Europe but also in many other parts of our wonderful planet, can be created in areas threatened by Fracking or other forms of looting of nature by the human consumer.
In particular, if agreements like TTIP etc. eventually pass, these communities could go to the UN and ask to be excluded from such conditions. They could be put under the protection of the UN and no longer obey the laws of the States in which they belong.
In case the above plan appears completely unrealistic and perhaps unachievable, this is our answer: Utopia is not the will and the ability of human societies to do the necessary for the health of the planet “leap forward”! «Utopia» and virtual reality is maintaining the capitalist model of domination and exploitation of people and nature. We want it all and we can do it all, here and now.


Molaoi Square, 4/3/15

*********************************************************

Εισήγηση της Συνέλευσης Μολάων στην 3η Ευρωμεσογειακή Συνδιάσκεψη του δικτύου κοινωνικών κινημάτων ενάντια στο Φράκινγκ και το TTIP . Βαρκελώνη 7-8 Μαρτίου 2015.

Ποιοι είμαστε και τι είναι το « Rising Utopia Project »

d48d9-occypy2bplanet2bearth2
Η συνέλευσή μου η «Πλατεία Μολάων» δημιουργήθηκε με το κίνημα των πλατειών . Η πλατεία «Σολ» είχε σαν πρόταγμα το « Πραγματική Δημοκρατία» ενώ η πλατεία Συντάγματος και αρκετές άλλες πλατείες στην Ελλάδα είχαν σαν πρόταγμα το « Άμεση Δημοκρατία». Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει αυτοθέσμιση ( αυτονομία) , πολιτική κοινωνική και οικονομική ισότητα και δικαιοσύνη.
Πραγματική δημοκρατία μπορεί να υπάρχει μόνο σε συνθήκες αρμονίας στις σχέσεις των ανθρώπων και σεβασμού προς την μάνα φύση. Θεσμικά κάτι τέτοιο μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της ανακλητότητας και της εξουσιοδότησης ( πάνω σε συγκεκριμένο έργο , πλαίσιο και χρόνο εκτέλεσης) και όχι με την τώρα ισχύουσα ανάθεση και απουσία ελέγχου της εξουσίας ( των «λήντερ») από τα κάτω.
Είμαστε ενάντια στο Φράκινγκ και ενάντια σε κάθε βιασμό του περιβάλλοντος . Εμπνεόμαστε από τις αρχές της αυτοδιαχείρισης ,της αποανάπτυξης , της ενεργειακής – διατροφικής – πολιτικής και οικονομικής αυτονομίας των κοινοτήτων και της δικτύωσής τους σε διεθνές επίπεδο. Δεν θέλουμε με τους αγώνες μας να αναστήσουμε το πτώμα του καπιταλισμού της καταστροφής μετασχηματίζοντάς τον σε «πράσινο καπιταλισμό» που και πάλι θα υποστηρίζει τα κέρδη και την κυριαρχία των λίγων και «εκλεκτών» .
Θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να διοργάνωση συζητήσεων με θέματα όπως π.χ. « Φράκινγκ ή γεωργία» , σε μεγαλουπόλεις όπου οι κάτοικοι δεν έχουν καμιά οργανική σχέση με την φύση και όπου ο ίδιος ο συνωστισμός τους σε ένα εντελώς αφύσικο περιβάλλον τους έχει κάνει καταναλωτές ενέργειας και φυσικών προϊόντων που παράγονται κάπου «αλλού» !
Προτείνουμε , (και εργαζόμαστε ήδη γι’ αυτό στην περιοχή μας) , την δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου αλληλέγγυων μεταξύ τους ενεργειακά και διατροφικά αυταρκών και αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων που θα αποτελούν την ζωντανή και πραγματική μας πρόταση του νέου πράσινου δημοκρατικού κομουναλισμού. Αυτές οι κοινότητες ειδικά στον ευρωπαϊκό νότο αλλά και και σε πολλά άλλα μέρη του υπέροχου πλανήτη μας μπορούν να δημιουργηθούν σε περιοχές που απειλούνται από το φράκινγκ ή άλλες μορφές λεηλασίας της φύσης από τον άνθρωπο καταναλωτή.
Ειδικότερα δε , αν τελικά περάσουν συνθήκες όπως η T T I P κλπ, οι κοινότητες αυτές θα μπορούσαν να απευθυνθούν στον ΟΗΕ και να ζητήσουν να εξαιρεθούν από αυτές. Θα μπορούσαν να τεθούν υπό την προστασία του ΟΗΕ και να μην υπακούουν πιά στους νόμους των κρατών στα οποία ανήκουν.
Αν το παραπάνω σχέδιο φαίνεται σε κάποιους εντελώς ουτοπικό και ίσως απραγματοποίητο ένα έχουμε να απαντήσουμε. Ουτοπία δεν είναι η θέληση και η δυνατότητα των ανθρώπινων κοινωνιών να κάνουν το απαραίτητο για την υγεία του πλανήτη «άλμα προς το εμπρός»! «Ουτοπία » και εικονική πραγματικότητα αποτελεί η συντήρηση του πτώματος του καπιταλιστικού μοντέλου κυριαρχίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων και φύσης.
Τα θέλουμε και τα μπορούμε όλα , εδώ και τώρα.
Αμεσοδημοκρατική Συνέλευση Λακωνίας ( Α.Σ.Λ ) – ΜΟΛΑΟΙ 4/3/15

 

  1. Eleni Makrozonari
    Μαρτίου 8, 2015 στο 5:11 μμ

    The struggle for saving the planet is a struggle against capitalism, first of all. Another world is possible if we aim at degrowth with horizontally organised self-managed, self-sustained communities, with respect to nature, away from urban life and consumerism. That would be a real step towards Democracy and mark the end of our slavery to transnational companies.Thank you, guys from Molaoi, Lakonia, Greece, for spreading the word to Europe!
    Ο αγώνας για να σώσουμε τον πλανήτη είναι αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό, πρώτα απ’ όλα. Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός αν στοχεύσουμε στην αποανάπτυξη με οριζόντια αυτοοργανωμένες, αυτάρκεις κοινότητες, με σεβασμό στη φύση, μακριά από την αστική ζωή και τον καταναλωτισμό. Αυτό θα ήταν ένα αληθινό βήμα προς τη Δημοκρατία και θα σήμαινε το τέλος της δουλείας μας από τις πολυεθνικές. Σας ευχαριστούμε, φίλοι από τους Μολάους Λακωνίας, που μεταφέρετε το μήνυμα στην Ευρώπη.

  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: