Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις, Πολυμέσα > Wind turbines inconsiderately dispersed across Greece, in the name of clean, “green energy”. * Ανεμογεννήτριες αλόγιστα διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, στο όνομα της καθαρής, «πράσινης ενέργειας»

Wind turbines inconsiderately dispersed across Greece, in the name of clean, “green energy”. * Ανεμογεννήτριες αλόγιστα διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, στο όνομα της καθαρής, «πράσινης ενέργειας»

Wind turbines inconsiderately dispersed across Greece, in the name of clean, “green energy”.

In short..

You cannot conceive the beauty or the ugliness of this world when you are observing it from a distance. You have to approach, dive into its depths and explore…it is only then that awareness and objectiveness are acquired.

Green growth was introduced to Greece round the early ‘80s, when E.U. directives applied to Greek Government energy policy led to the installation of the first wind farm. Since then the number of wind farms has been increasing at an immense rate. The incentive for this investigation was the observation of wind turbines being inconsiderately dispersed across invaluable regions of the mainland and the islands of Greece, in the name of clean, “green energy”.

The main objective of this documentary is to shed light on the environmental, financial and social consequences of this policy and the aftermath of the so-called “high priority” investments supported by huge subsidies.

Why?

While following this objective numerous questions were raised.

Is this energy policy the essence of green growth and if so, could this be considered a truly sustainable form development?

When examining the environmental aspects, one could wonder about the following: Which are the spatial criteria for selection of areas of installation? Under what kind of environmental assessment sites like forests, conservation areas, sites near traditional settlements or historic sites are approved as suitable? Why are those environmental assessments carried out mostly by private companies and not by scientists, and how are their results validated? Which are, if there are any, the obligations of the wind farm owners considering the removal of the turbines and the restoration of the environment and who sees that it is actually carried out? In other words, is this really a strategy or a predatory way of harnessing renewable energy sources? Could green energy under these circumstances ever be actually “green”?

Such an obvious lack of strategic planning raises more questions considering the financial aspects of the matter. Whom do these “strategic investments” really serve? Under what legislation is the constitutionally defined meaning of sustainability being annulled, when permits are being issued inconsiderately and subsidies are given out to one-person companies and affiliates of the same key companies in the energy field? Why isn’t there any consideration whatsoever of the actual energy needs of the country? Why aren’t those companies fined when they are not meeting their dept to land owners? Or, why is the ownership status scouted?

Risks & Challenges

Τhe strength, support and motivation for this 16-month journey of searching, filming and visiting the farthest corners of Greece came from the people of this land, people who have been conveniently silenced. This raises the biggest question of all: Why are all the above taking place while communities around Greece are provided with no official information at all? Why are the views of Municipalities totally disregarded in decision making? Why are their arguments, protests, petitions passed by? Is this really where the birthplace of Democracy ended up to?

As a production team we decided 16 months ago to open the windbag of green growth in Greece and separate the lies from the truth. We did so being fully aware of the risks involved and while knowing well enough the power of the key players in the energy field in Greece…

The production team consists of skilled technicians and journalists with years of experience in the field of national and international commentary and reportage, along with deep knowledge on the organization, execution and production of documentaries.

Our different paths crossed when we were drawn together by the objective of this documentary in progress, regarding the construction and installation of wind turbines and to which extend they contribute or not to the production of electricity.

Who we are

Nasim Alatras

Nasim is a Palestinian born in 1965 in Amman, Jordan. He came to Greece in 1983 for studies in the University of Macedonia (former Higher School of Industrial Studies) at Thessaloniki. He moved to Athens in 1993 where he initially worked at an Event and Exhibition organizing company. He then continued as a translator of Arabic literature.

In 1998 he joined the staff of the newspaper “Eleftherotypia” as a journalist and columnist for the department of international news.

In 2009 he published his book entitled “Palestine-Causes and Myths” (ΚΨΜ Publishing) and completed his documentary “Gaza we are coming” which received 1st Price at the 12th Documentary Festival of Thessaloniki.

Kostas Pliakos

Kostas was born in Athens in 1969. He studied Journalism, Economics and Cinematography in Athens, Patras and Barcelona and since 1998 he has worked in newspapers and magazines specialising in international news, as well as a correspondent for foreign broadcasting agencies. He has reported from Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America, either for his employers or for his own photographic and cinematographic projects.

Since 2011 he works as an independent cinematographer and has completed two documentaries, “Welcome to the show: The musical legacy of Pavlos Sidiropoulos” in 2013 (Received 2 international awards) along with co-creator Alexi Ponse and “Yusef’s Song” (Received one international award and one special citation).

Achilleas Kouremenos

Achilleas received his degree in Communication and Media Studies from the National and Kapodistrian University of Athens in 2005. He worked for local and pay-newspapers and at “Kyriakatiki Eleftherotypia”. He also worked for “Exantas” documentaries for many years during which he participated in missions in Ireland, Iceland, Libya and Gana.

Giannis Androulidakis

Giannis was born in 1976 in Paris. He studied Economics at Paris-XIII University and History at Ecole des Hautes Etudes, specialising in the history of the Labour Movement during the period of Interwar.

He returned to Greece in 2006 and worked as a journalist at various newspapers like “O kosmos toy Ependiti” and “To Vima”, in “Anti” Magazine and as a translator. Since 2007 he works daily as a broadcasterat “105.5 Red”.

Dimitra Aiginiti

      Dimitra was born in 1978 in Zimbabwe and came to Greece in 1983. She graduated from MediaLab in 2003 and worked for a while as a reporter at the newspaper “Eleftheros Typos”. Starting in 2004 she worked for a year at “BHMagazino”, a supplement magazine of the newspaper “To Vima” (freelance reporter, international news, interviews). From March 2005 until January 2014 she worked at the newspaper “Proto Thema” and the site protothema.gr (freelance reporter, interviews).

Katerina V. Theofilopoulou

        Katerina was born in 1977 in Messini. She studied Biochemistry (B.Sc. in Biochemistry) and Biotechnology (M.Res in Biotechnology) at Essex University in the UK. She has been working at the Medical School of Athens since 2001. She speaks English, French and Arabic.

 

Konstantinos Stathias

     Konstantinos was born in Athens. He studied Photography and Audio-Visual Arts at the Technical School and has followed many seminars on Photojournalism and Direction of Photography. Since 2004 he has been working as a freelance photographer and cameraman. Indicative quotes are the following: doc4life multimedia press agency, Xinhua News Agency and CCTV.

Ksenofontas Vartharos

      Ksenofontas studied Screen Arts (MA Screen Arts) at the Northern Media School of Sheffield Hallam University (SHU). He has worked as a cameraman and as a director of photography in documentaries for ERT (Greek Broadcasting Corporation), in independent projects and TV series.

Why we need your support

In our effort to carry out an objective and independent research we decide to refuse financing from private companies, state funds and the Greek Media due to their intertwining relations. As a result we were obliged to find other means of covering the cost of this large-scale research that has been in progress for the last 16 months.  Part of the cost of the journalistic missions in numerous regions of Greece was covered by groups, local societies and citizens involved in the struggle for the protection and conservation of the environment. The production team consists of 6 journalists and researchers, 6 cameramen, 1 editor and 1 translator. Most of us are unemployed or have part-time jobs and have offered our services and time to this project without receiving any payment. Your support is therefore invaluable for the completion of our research and the post production of the film. We firmly believe that citizens of this country have the right to be heard. We want the truth to come forward. That is what this documentary is for.

FROM :

http://askosaiolou.com

Ο Ασκός του Αιόλου

******************************************************************

Ανεμογεννήτριες αλόγιστα διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα, στο όνομα της καθαρής, «πράσινης ενέργειας»

Με λίγα λόγια ..

Δεν μπορείς να συλλάβεις την ομορφιά ή την ασχήμια αυτού του κόσμου αν τον παρατηρείς από απόσταση. Θα πρέπει να τον προσεγγίσεις, να βουτήξεις μέσα στα βάθη του και να τον εξερευνήσεις … μόνο τότε αποκτάς γνώση και αντικειμενικότητα.

Η πράσινη ανάπτυξη ήρθε στην Ελλάδα περίπου στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν οι οδηγίες της ΕΕ που εφαρμόστηκαν από την ελληνική κυβερνητική ενεργειακή πολιτική, οδήγησαν στην εγκατάσταση του πρώτου αιολικού πάρκου. Από τότε ο αριθμός των αιολικών πάρκων έχει αυξηθεί σε τεράστιο ποσοστό. Το κίνητρο για αυτή την έρευνα ήταν η παρατήρηση ανεμογεννητριών αλόγιστα διασκορπισμένων σε ανεκτίμητες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών της Ελλάδας, στο όνομα της καθαρής, «πράσινης ενέργειας».

Ο κύριος στόχος του ντοκιμαντέρ είναι να ρίξει φως στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής της πολιτικής και τα επακόλουθα των λεγόμενων «υψηλής προτεραιότητας» επενδύσεων που υποστηρίζονται από τεράστιες επιδοτήσεις.

Γιατί;

Δουλεύοντας για αυτό το στόχο πολλά ερωτήματα δημιουργήθηκαν.

Είναι αυτή η ενεργειακή πολιτική η ουσία της πράσινης ανάπτυξης και, εάν ναι, θα μπορούσε αυτή να θεωρηθεί μια πραγματικά βιώσιμη μορφή ανάπτυξης;

Εξετάζοντας τις περιβαλλοντικές πτυχές, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί τα ακόλουθα: Ποια είναι τα χωρικά κριτήρια για την επιλογή των περιοχών εγκατάστασης; Σύμφωνα με τι είδους περιβαλλοντικές αξιολογήσεις χώροι όπως δάση, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές κοντά σε παραδοσιακούς οικισμούς ή ιστορικούς χώρους, έχουν εγκριθεί ως κατάλληλοι; Γιατί αυτές οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις διενεργούνται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες και όχι από επιστήμονες, και πώς τα αποτελέσματά τους επικυρώνονται; Ποιες είναι, αν υπάρχουν, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αιολικών πάρκων σχετικά με την απομάκρυνση των ανεμογεννητριών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και ποιος ελέγχει ότι πράγματι πραγματοποιείται; Με άλλα λόγια, είναι αυτή πραγματικά μια στρατηγική ή ένας ληστρικός τρόπος χαλιναγώγησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Θα μπορούσε η πράσινη ενέργεια κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ποτέ πραγματικά «πράσινη»;

Αυτή η προφανής έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού εγείρει περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές πτυχές του θέματος. Ποιον εξυπηρετούν πραγματικά αυτές οι «στρατηγικές επενδύσεις»; Σύμφωνα με ποια νομοθεσία ακυρώνεται η συνταγματικά καθορισμένη έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, όταν οι άδειες που εκδίδονται αλόγιστα και οι επιδοτήσεις μοιράζονται σε μονοπρόσωπες εταιρείες και σε θυγατρικές εταιρειών-κλειδιά στον τομέα της ενέργειας; Γιατί δεν υπάρχει καμιά απολύτως μελέτη για τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας; Γιατί δεν μπαίνουν πρόστιμα στις εταιρίες αυτές όταν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς στους ιδιοκτήτες της γης; Ή, γιατί παρακολουθείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς;

Κίνδυνοι & Προκλήσεις

Η δύναμη, η υποστήριξη και η παροχή κινήτρων για αυτό το 16μηνο ταξίδι αναζητήσεων, μαγνητοσκοπήσεων κα επισκέψεων στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της Ελλάδας ήρθαν από τους ανθρώπους αυτής της γης, ανθρώπους που είχαν υποχρεωθεί σε μια βολική σιωπή. Αυτό εγείρει το μεγαλύτερο ερώτημα όλων: Γιατί όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ οι κοινότητες σε όλη την Ελλάδα δεν λαμβάνουν καμία απολύτως επίσημη πληροφόρηση; Γιατί οι απόψεις των Δήμων αγνοούνται πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Γιατί τα επιχειρήματα, οι διαμαρτυρίες, οι λίστες υπογραφών τους προσπερνιούνται; Πραγματικά εκεί έχει καταντήσει η γενέτειρα της Δημοκρατίας;

Ως ομάδα παραγωγής, αποφασίσαμε πριν από 16 μήνες να ανοίξουμε τον ασκό της φλυαρίας για την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα και να διαχωρίσουμε τα ψέματα από την αλήθεια. Το κάναμε αυτό έχοντας πλήρη γνώση των κινδύνων που ενέχονται και ενώ γνωρίζαμε πολύ καλά τη δύναμη των βασικών παραγόντων στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα …

Η ομάδα παραγωγής αποτελείται από έμπειρους τεχνικούς και δημοσιογράφους με χρόνια εμπειρίας στον τομέα των εθνικών και διεθνών σχολίων και ρεπορτάζ, μαζί με τη βαθιά γνώση της οργάνωσης, της εκτέλεσης και της παραγωγής ντοκιμαντέρ.

Τα διαφορετικά μονοπάτια μας συναντήθηκαν όταν μας έφερε κοντά η παραγωγή αυτού του ντοκιμαντέρ, σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και σε ποιο βαθμό συμβάλλουν ή όχι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ποιοι είμαστε
Νασίμ Αλάτρας
Γεννήθηκε το 1965 στο Αμμάν της Ιορδανίας, παλαιστινιακής καταγωγής. Το 1983 ήρθε στην Ελλάδα για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-πρώην βιομηχανικής της Θεσσαλονίκης. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1993. Εργάστηκε σε εταιρία διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και αργότερα ως μεταφραστής αραβικών λογοτεχνικών έργων.
Το 1998 εντάχθηκε στην Ελευθεροτυπία ως δημοσιογράφος και αρθρογράφος, στο τμήμα διεθνών ειδήσεων.
Το 2009 έγραψε το βιβλίο “Παλαιστίνη-αιτίες και μύθοι” εκδόσεις ΚΨΜ Παραγωγός το ντοκιμαντέρ “Γάζα ερχόμαστε” για λογαριασμό του αραβικού τηλεοπτικού καναλιού Αλ-Τζαζίρα, το οποίο απέσπασε το 2010 το πρώτο βραβείο στο 12ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης.
e-mail: nasim1165@gmail.com

Κώστας Πλιάκος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε δημοσιογραφία, οικονομικά και κινηματογράφο σε Αθήνα, Πάτρα και Βαρκελώνη και από το 1998 εργάζεται σε εφημερίδες, περιοδικά με ειδικότητα στα διεθνή θέματα και ως περιστασιακός ανταποκριτής ξένων ραδιοφωνικών σταθμών. Έχει καλύψει ρεπορτάζ σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και Λατινική Αμερική τόσο για τους κατά καιρούς εργοδότες του όσο και για την τις προσωπικές φωτογραφικές και κινηματογραφικές του δουλειές.
Από το 2011 είναι ανεξάρτητος κινηματογραφιστής. Έχει κάνει δύο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Welcome to the show, Η μουσική κληρονομιά του Παύλου Σιδηρόπουλου», 2013 (δύο διεθνή βραβεία), με συνδημιουργό τον Αλέξη Πόνσε και Yusef’s Song, 2014.
e-mail: pliakosk@gmail.com

Αχιλλέας Κουρεμένος
Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005. Έκτοτε εργάστηκε σε τοπικές και συνδρομητικές εφημερίδες, στην “Κυριακάτικη Ελυθεροτυπία”, καθώς και για πολλά χρόνια στο ντοκιμαντέρ “Εξάντας”, στο πλαίσιο του οποίου έχει ταξιδέψει σε δημοσιογραφικές αποστολές για αντίστοιχα ντοκιμαντέρ στην Ιρλανδία, την Ισλανδία, τη Λιβύη και τη Γκάνα. Όνειρό του και πίστη του ενάντια στις κακεντρεχείς προβλέψεις η κατάκτηση πρωταθλήματος από τον ιστορικό σύλλογο του Άρεως Θεσσαλονίκης.
e-mail: axilkourem@gmail.com

Γιάννης Ανδρουλιδάκης
Γεννήθηκε το 1976 στο Παρίσι. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο PARIS-XIII και Ιστορία στην EcoledesHautesEtudes, με ειδίκευση την ιστορία του εργατικού κινήματος κατά το Μεσοπόλεμο.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2006 και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες «Ο Κόσμος του Επενδυτή» και «Το Βήμα» και το περιοδικό «Αντί» και ως μεταφραστής. Από το 2007 εργάζεται στον ραδιοφωνικό σταθμό 105.5 στο Κόκκινο με καθημερινή εκπομπή.
e-mail: yanandr1976@yahoo.com

Δήμητρα Αιγινίτη
Γεννήθηκε το 1978 στη Ζιμπάμπουε και ήρθε στην Ελλάδα το 1983. Αποφοίτησε από το Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας το 2003. Στη συνέχεια εργάστηκε για ένα διάστημα ως ρεπόρτερ στον «Ελεύθερο Τύπο». Το 2004 και για ένα χρόνο δούλεψε στο ένθετο περιοδικό της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», «BHΜagazino» (ελεύθερο ρεπορτάζ, διεθνές και συνεντεύξεις), ενώ από το Μάρτη του 2005 έως το Γενάρη του 2014 εργάστηκε για την εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και το site protothema.gr (ελεύθερο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
e-mail: aiginiti@gmail.com

Κωνσταντίνος Σταθιάς
Ο Κωνσταντίνος Σταθιάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε στο ΤΕΙ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φωτορεπορτάζ και διεύθυνσης φωτογραφίας. Από το 2004 εργάζεται ως freelancer στο χώρο της φωτογραφίας και της εικονοληψίας. Ενδεικτικά έχει συνεργαστεί με τα: doc4life multimedia press agency, Xinhua News Agency και το CCTV.
e-mail: constathias@gmail.com

Ξενοφώντας Βαρδαρός
Ο Ξενοφώντας Βαρδαρός έχει σπουδάσει ΜΑ Screen Arts στο Northern Media School στο Sheffield Hallam University (SHU). Έχει εργαστεί ως οπερατέρ και διευθυντής φωτογραφίας σε ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ και σε ανεξάρτητες παραγωγές, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές.
e-mail: xenovard@gmail.com

Kατερίνα Θεοφιλοπούλου
Γεννήθηκε το 1977στη Μεσσήνη, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε Βιοχημεία (B.Sc. in Biochemistry) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοτεχνολογία (M.Res in Biotechnology) στο πανεπιστήμιο του Essex στην Αγγλία (Essex University, UK). Από το 2001 εργάζεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά.
e-mail: katerinam77@yahoo.gr

Γιατί χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας

Στην προσπάθεια μας να πραγματοποιήσουμε μια αντικειμενική και ανεξάρτητη έρευνα αποφασίσαμε να αρνηθούμε τη χρηματοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες, κρατικά κονδύλια και ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης λόγω των διαπλεκόμενων σχέσεών τους. Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε άλλους τρόπους να καλύψουμε το κόστος αυτής της μεγάλης κλίμακας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους 16 μήνες. Μέρος του κόστους των δημοσιογραφικών αποστολών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καλύφθηκε από τις ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες που συμμετέχουν στον αγώνα για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Η ομάδα παραγωγής αποτελείται από έξι δημοσιογράφους και ερευνητές, έξι οπερατέρ, έναν μοντέρ και έναν μεταφραστή. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε άνεργοι ή έχουμε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες και το χρόνο μας σε αυτό το έργο χωρίς καμία πληρωμή. Η υποστήριξή σας είναι επομένως πολύτιμη για την ολοκλήρωση της έρευνάς μας και το post production της ταινίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν το δικαίωμα να ακουστούν. Θέλουμε η αλήθεια να έρθει στο φως. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτού του ντοκιμαντέρ.

ΠΗΓΕΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ :

http://askosaiolou.com

Ο Ασκός του Αιόλου
Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: