Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός > Chevron to leave Romania. Through the eyes of the anti-fracking campaigners. * Η αποχώρηση της Chevron από τη Ρουμανία μέσα από τη ματιά των ακτιβιστών κατά του fracking ( της Maria Olteanu)( EN,GR,SP)

Chevron to leave Romania. Through the eyes of the anti-fracking campaigners. * Η αποχώρηση της Chevron από τη Ρουμανία μέσα από τη ματιά των ακτιβιστών κατά του fracking ( της Maria Olteanu)( EN,GR,SP)

Φεβρουαρίου 24, 2015 Σχολιάστε Go to comments

Η αποχώρηση της Chevron από τη Ρουμανία μέσα από τη ματιά των ακτιβιστών κατά του fracking

Της Maria Olteanu

{Γερανός στο Adjud, μια πόλη νότια του Pungesti, όπου η Viking Oil έχει στήσει εξέδρα γεώτρησης από την άνοιξη του 2014. Η εικόνα δείχνει ένα πύργο καύσης και το γερανό να περιβάλλονται από ψηλούς φράχτες, όπως ακριβώς και στο Pungesti. Η φωτογραφία τραβήχτηκε την 1η Φεβρουαρίου. Ελλείψει περισσότερων πληροφοριών, οι ακτιβιστές υποπτεύονται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο σημείο αυτό γεώτρηση για φυσικό αέριο από σχιστόλιθο. }

Μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν από τη Chevron τους τελευταίους μήνες σχετικά με την απόφασή της να εγκαταλείψει τα έργα στην Λιθουανία, την Πολωνία και μετά στην Ουκρανία, η Ρουμανία ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό οδόφραγμα για την εταιρεία.

Την Παρασκευή, ένας εκπρόσωπος της Chevron είπε στο Λονδίνο, σχολιάζοντας τις πρόσφατες αποφάσεις για την απόσυρση από τις τρεις προαναφερθείσες χώρες, «Αυτό αφήνει τη Ρουμανία, όπου βρισκόμαστε στη διαδικασία του να παραιτηθoύμε των συμφερόντων μας από την παραχώρηση άδειας εξόρυξης». Ο εκπρόσωπος δεν ανέφερε γιατί η Chevron παρατά τις άδειες που της έχει παραχωρήσει η Ρουμανία, πράγμα που αφήνει περιθώρια για εικασίες. Οι Ρουμάνοι ακτιβιστές γνωρίζουν ότι η ανακοίνωση φαίνεται απλά πολύ καλή για να είναι αληθινή, ιδιαίτερα μετά τις σοβαρές συγκρούσεις στο Pungeşti και την έντονη υπεράσπιση που έχει δεσμευθεί να προσφέρει το ρουμανικό κράτος στις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Ρουμανία, παρά την ισχυρή αντιπολίτευση.

Θα πρέπει να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της Chevron καθώς η κατάσταση των τεσσάρων αδειών που κατέχει στη Ρουμανία παραμένει αβέβαιη. Όταν ορισμένες εταιρείες αναχώρησαν από την Πολωνία, άλλες αγόρασαν τα μεταλλευτικά δικαιώματα από την απερχόμενη εταιρεία.

Στη Ρουμανία, ο αγώνας κατά του fracking συνεχίζεται, αφού η Chevron είναι η πρώτη εταιρεία που ανακοινώνει την αποχώρησή της από τη χώρα. Περίπου άλλες 43 εταιρείες εξακολουθούν να κατέχουν έγκυρες άδειες – οι στόχοι των οποίων δεν είναι γνωστοί λόγω καταχρηστικών ρητρών μη αποκάλυψης μέσα στις συμβάσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα σημεία στη Ρουμανία όπου ανοίγονται πηγάδια, κάποια με δραστηριότητες καύσης, ορισμένα προκαλώντας έντονα προβλήματα μόλυνσης του νερού στα σύνορα με την Ουγγαρία και τη Σερβία, στο δήμο της Beba Veche και τους γύρω δήμους – με τις αρχές να δηλώνουν , χωρίς να βασίζονται σε κάποιες μελέτες ότι τα αίτια (της μόλυνσης) είναι φυσικά. Και επιπλέον, υπήρξαν εκτεταμένες σεισμικές δοκιμές σε ολόκληρη την ρουμανική ύπαιθρο τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μόνο σε μία σκέψη, ότι υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να υποστηρίξουν μια τέτοια μαζική προσπάθεια για τη διερεύνηση του δυναμικού υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, άλλες 38 νέες άδειες πρόκειται να χορηγηθούν από την Εθνική Αρχή Ορυκτών Πόρων – προασπίζοντας την έλλειψη διαφάνειας μεταξύ των ρουμανικών αρχών – γεγονός το οποίο έχει μετατρέψει όλες τις πληροφορίες που η Αρχή διαχειριζόταν σε εργασιακά μυστικά, μέσω ενός καταχρηστικού εγγράφου που εκδόθηκε από τον διευθυντή της Αρχής.

Η αναχώρηση της Chevron αφήνει τους Ρουμάνους ακτιβιστές, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη όλες τις προηγούμενες πληροφορίες, σε κατάσταση σοκ, δεδομένου ότι η Chevron είχε ανοίξει μόνο ένα πηγάδι σε μία από τις τέσσερις αδειοδοτημένες περιοχές, το οποίο βέβαια δεν είναι επαρκές για να αξιολογηθεί το δυναμικό του φυσικού αερίου από σχιστόλιθο στη Ρουμανία.
Στην πραγματικότητα, για την εκστρατεία κατά του fracking στη Ρουμανία, η κίνηση της Chevron αφήνει τους ακτιβιστές χωρίς αντικείμενο, καθώς επίσημα, μόνο η Chevron εξερευνούσε για σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Ωστόσο, εκείνοι που αντιτάσσονται στο fracking γνωρίζουν ότι η αποχώρηση της Chevron αποτελεί μια μικρή μόνο νίκη, αλλά σίγουρα δεν κερδήθηκε ο πόλεμος κατά του fracking. Στην πραγματικότητα, υποψιάζονται ότι πίσω από την κίνηση της Chevron, θα υπάρξουν περισσότερες εταιρείες που θα κάνουν γεωτρήσεις ανενόχλητες, για τον εντοπισμό σχιστολιθικού φυσικού αερίου, χωρίς να δίνουν πουθενά λογαριασμό, όπως οι OMV Petrom, Halliburton, Hunt Oil, Panfora Oil, NIS Petrol, Romgaz, μακριά από ένα κοινό που έχει λάβει την είδηση που λαχταρούσε να ακούσει – ότι η Chevron εγκατέλειψε τη Ρουμανία.

Με μια πολύ αδιαφανή γραφειοκρατία όταν πρόκειται για θέματα της κοινωνίας των πολιτών και πολλή εξερεύνηση που εξακολουθεί να διεξάγεται σε όλη τη χώρα, παρά την κρίση των τιμών του πετρελαίου, οι Ρουμάνοι είναι πολύ συγκρατημένοι κατά την αξιολόγηση της είδησης για απόσυρση της Chevron , γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να σταματήσει το fracking στη Ρουμανία και σ’ όλη την Ευρώπη, ειδικά με μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα φιλική προς το fracking και τον Επίτροπο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Ισπανό Cañete, να προέρχεται από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

**************************************

Chevron to leave Romania. Through the eyes of the anti-fracking campaigners.

Written by Maria Olteanu

Following the announcements made by Chevron in recent months regarding its decision to abandon projects inLithuania, Poland and then Ukraine, Romania was the last European barricade for the company.

On Friday, a Chevron representative said in London, commenting on the recent decisions to withdraw from thethree aforementioned countries “That leaves Romania, where we are in the process of relinquishing our concession interests”. The spokesman did not say why Chevron was giving up the Romanian concessions, which only leaves room for speculation. Romanian activists know that the announcement looks simply too good to be true, especially after the serious conflicts in Pungești and the fierce defence that the Romanian state has pledged to offer to shale gas companies in Romania, despite strong opposition.

An official announcement from Chevron has yet to be made while the status of the four licences they hold inRomania remains uncertain. When some companies departed from Poland, others bought the mineral rights from the outgoing company.

In Romania, the fight against fracking continues, as Chevron is the first company to announce its withdrawal from the country. Some 43 other companies still hold valid permits – whose target is not known due to abusive non-disclosure clauses in the contracts.

Yet, there are various places in Romania where wells are being drilled, some with flaring activities, some withsevere water contamination issues on the border with both Hungary and Serbia, in the municipality of Beba Veche and the surrounding municipalities – with the authorities stating, without pointing to any studies that the cause is natural). And on top of that, there has been widespread seismic testing taking place across the Romanian countryside in recent years, which can only leave one thinking that there is enough information to support such a massive effort in investigating the hydrocarbon potential.

Furthermore, another 38 new licences are about to be granted by the National Agency for Mineral Resources – championing the lack of transparency among Romanian authorities – which has turned all the information the Agency was dealing into job secrets, by means of an abusive document issued by the director of the Agency.

Chevron’s departure leaves Romanian campaigners, who are taking into account all the previous information, in astate of shock, since Chevron had only drilled one well in one of its four licence areas, which is definitely notsufficient to assess the potential of shale gas in Romania.

In fact, for the anti-fracking campaign in Romania, Chevron’s move leaves activists without an official target, as officially, there was only Chevron exploring for shale gas. Yet, those opposing fracking know that Chevron’s departure signifies just a minor victory, but definitely not winning the war against fracking. They are, in fact, suspecting the fact that behind Chevron’s move, there will be more companies drilling undisturbed to identify shale gas potential, unaccounted for, such as OMV Petrom, Halliburton, Hunt Oil, Panfora Oil, NIS Petrol, Romgaz, away from a public that has received the piece of news it has longed to hear – Chevron leaving Romania.

With a very untransparent bureaucracy when dealing with civil society issues and much exploration still taking place around the country, despite the oil price crisis, Romanians are rather reserved when assessing the news ofChevron’s withdrawal, knowing that there is much to be done in order to stop fracking in Romania and acrossEurope, especially with a very frack friendly European Commission and its Energy and Climate Change Commissioner, Spain’s Cañete, coming from the oil and gas industry.

 *******************************************************************

Chevron renuncia a Rumania: la visión de los activistas antifracking

Luego de los anuncios hechos por Chevron durante los últimos meses, cuando decidió abandonar Lituania, Polonia y luego Ucrania, Rumania era la última barricada europea para Chevron. Ante el anuncio el viernes pasado por parte de la compañia americana de abandonar también el país de los Cárpatos, publicamos hoy en el blog el comentario de la activista antifracking de Rumanía, María Olteanu.
 Rig in Adjud, a town south of Pungesti, where Viking oil has drilled a rig starting with the spring 2014. The picture catches a flaring tower and the derrick surrounded by tall fences, just like in Pungesti. Picture taken on February the 1st. Lscking more information, the activists suspect that drilling for shale gas could be carried out at the spot.

El viernes, un representante de Chevron ha declarado en Londres, comentando acerca de las últimas decisiones de retirarse de los 3 países mencionados Eso deja a Rumania, donde estamos en proceso de ceder nuestra participación en las concesiones”. El vocero no explicó por qué Chevron estaba renunciando a las concesiones en Rumania, lo que solo da lugar a especulaciones. Los activistas rumanos saben que el anuncio parece simplemente demasiado fácil para ser cierto, especialmente después de las fuertes disputas en Pungesti y la férrea defensa que el estado rumano se ha comprometido a ofrecer a las empresas de gas de esquisto en Rumania, a pesar de la fuerte oposición de los activistas. 
 
Un anuncio oficial de Chevron abandonando Rumania aún no ha sido hecho y la situación de las cuatro licencias que tiene en territorio rumano también permanece incierta. Como en el caso de Polonia, cuando algunas empresas se retiraron del país, otras han adquirido los derechos mineros de la compañía que se marchaba.
En Rumania, la lucha contra el fracking sigue adelante, mientras Chevron es la primera empresa en anunciar que se retira del país. Otras 43 compañías aún tienen permisos válidoscuyo destino es desconocido, debido a cláusulas abusivas de confidencialidad en los contratos con las empresas.
Pero hay numerosos lugares en Rumania donde las plataformas se están instalando, algunas con actividades de quema de gas, algunas en proceso de perforación, con un serio tema de contaminación en la frontera entre Hungría y Serbia, en el municipio de Beba Veche y municipios vecinos (donde las autoridades declaran, sin nombrar estudios, que la causa es natural). Y además, en los últimos años ha habido una fiebre generalizada por pruebas sísmicas en el campo rumano, lo que solo lleva a pensar que existe suficiente información para respaldar un esfuerzo tan masivo en investigar el potencial de hidrocarburos. Además, otros 38 nuevos perímetros van a ser autorizados por la Agencia Nacional de Recursos minerosdefendiendo la falta de transparencia de las autoridades rumanasque ha convertido toda la información que manejaba la Agencia en secreto profesional, por medio de un documento abusivo emitido por el director de la Agencia. 
 
La decisión de Chevron ha dejado a los activistas rumanos, que tienen en cuenta toda la información previa, muy sorprendidos, ya que Chevron solo perforó una plataforma en uno de sus 4 perímetros, lo que definitivamente no es suficiente para evaluar el potencial del gas de esquisto en Rumania. 
 
De hecho, para la lucha antifracking en Rumania, la decisión de Chevron deja a los activistas sin un objetivo oficial, porque oficialmente, solo Chevron estaba perforando para obtener gas de esquisto. Pero quienes se oponen al fracking en Rumania saben que la retirada de Chevron significa literalmente solo una pequeña victoria, pero indudablemente no significa ganar la guerra contra el fracking. Ellos, de hecho, sospechan que detrás de la decisión de Chevron, habrá más empresas, no reportadas, perforando sin interferencias para identificar el potencial de gas de esquisto, como OMV Petrom, Halliburton, Hunt Oil, Panfora Oil, NIS Petrol, Romgaz etc., lejos de un público que ha recibido una noticia que tanto quería escuchar – Chevron se va de Rumania.
Con una burocracia tan poco transparente en el manejo de las cuestiones de la sociedad civil y con gran cantidad de actividades de exploración sucediendo en el país, a pesar de la crisis del precio del petróleo, los activistas rumanos se muestran bastante cautos cuando evalúan las noticias acerca de que Chevron se va de Rumania, sabiendo que queda mucho por hacer para evitar el fracking en Rumania y en Europa, y también de los antecedentes de una Comisión de la UE muy amigable con el fracking, con su Comisario de Cambio climático y Energía, el español Cañete, que viene de la industria del gas y el petróleo.

Artículo original https://frackoffromania.wordpress.com/2015/02/21/chevron-to-quit-romania/

FROM :

ΠΗΓΕΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ :

https://frackoffromania.wordpress.com/

http://fractura-hidraulica.blogspot.com.es/2015/02/chevron-renuncia-rumania-la-vision-de.html?m=1

 

 

 

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: