Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις, Πολυμέσα > CERTEJ : Model sesizare pentru anchetarea și sancționarea Deva Gold pentru demararea lucrărilor de construcție!

CERTEJ : Model sesizare pentru anchetarea și sancționarea Deva Gold pentru demararea lucrărilor de construcție!

Οκτώβριος 20, 2014 Σχολιάστε Go to comments

 

 
Către:
Inspectoratul Regional în Construcţii Vest                                                                                                                                                                                              
300203 – TIMISOARA Str. Romulus, nr. 60
Tel: 0256 497 700, 0256 292 623
Fax: 0256 498 271

Consiliul Judetean Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 Nr.28;
330025 Deva, Hunedoara
Tel: 0254-211.350; 0254-211.624
Fax: 0254-230030

Primaria Comunei Certeju de Sus
Principală, nr. 236, Telefon: 0254-648714, 648555, Fax: 0254-648720
Nr. Inreg 134/15 octombrie 2014

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Rețeaua Mining Watch România, prin subscrisa Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, cu sediul în str. Trascăului, nr. 2/13, Cluj-Napoca și adresa de corespondență aleasă la str. 21 Decembrie 1989, nr. 60, ap. 32, cod poștal
400124, Cluj-Napoca, tel/fax: 0364 104706, email: office@centruldemediu.ro reprezentată
prin Preşedinte Dan Mihai Mercea, formulam prezenta:

SESIZARE

Prin care vă solicităm respectuos:

1. Să sancţionaţi, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, firma Deva Gold SA, pentru executarea de lucrări de construcție pe teritoriul administrativ al comunei Certeju de Sus, fără autorizaţie de construcţie, după cum urmează:
– Lucrări aferente organizării de șantier pentru proiectul «Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej» în satul Boșca Mică.
– Lucrări de construire sediu administrativ, depozit de carote, prelucrare probe și împrejmuiri proprietate pentru pentru proiectul «Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej» în satul Certej (în zona numită și Mireș) la limita cu satul Bârsău.

2. Să dispuneţi în temeiul Legii 50/1991, Art. 26 sancţionarea firmei Deva Gold SA
sau al reprezentantului legal, Nicolae Stanca.

3. Să dispuneţi, în temeiul Legii 50/1991, Art. 28, odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţia prevăzută la art. 26 alin. oprirea executării lucrărilor.
4. Să comunicaţi pe seama subscrisei o copie a tuturor documentelor măsurile dispuse pe seama Deva Gold SA.

MOTIVELE ACȚIUNII A. În fapt
Având în vedere informația aparută în cotidianul Mesagerul Hunedorean1, potrivit careia: „Până la începerea lucrărilor de exploatare minieră, compania Deva Gold are de
finalizat o serie de obiective prevăzute în proiectul final. Recent, a fost emisă autorizaţia de construcţie a primei platforme industriale, iar cu această ocazie au fost făcute şi câteva angajări. „Am emis săptămâna trecută, mai exact în data de 2 octombrie, autorizaţia de construire pentru prima platformă industrială de la uzină (…)”, reprezentanții rețelei Mining Watch au efectuat două deplasări în teren pentru a constata cele prezentate.

În data de 6 octombrie 2014, reprezentanții Mining Watch s-au prezentat în satul Bocșa Mică și au fotografiat utilaje de construcție de mari dimensiuni (buldozere, mașini cu remorcă, excavatoare) efectuând lucrări de amenajare a terenului în locația respectivă. Deplasându-se în cea de-a doua locație menționată din satul Certej, reprezentanții Mining Watch au constatat că pe locația respectivă se efectuează lucrări de amenajare și recent a fost ridicată o hală. În ambele cazuri, fotografiile vă sunt transmise în varianta electronică a sesizării. Vizita în teren s-a repetat și în 14 octombrie, iar fotografiile atașate demonstrează avansarea lucrărilor de construcții în zona Bocșa Mică.

În urma solicitărilor de informații transmise către Primăria Certeju de Sus, reprezentanților Mining Watch li s-a comunicat că Primăria nu a emis autorizație de construcție pentru nici una din lucrările de mai sus. Mai mult:

– În cazul Lucrări aferente organizării de șantier pentru proiectul «Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej» în satul Boșca Mică, Deva Gold SA nu a obținut avizul de specialitate de la Consiliul Județean Hunedoara. Prin urmare, emiterea autorizației este imposibilă în aceste condiții.

– În cazul Lucrări de construire sediu administrativ, depozit de carote, prelucrare probe și împrejmuiri proprietate pentru pentru proiectul «Exploatarea minereurilor auro- argentifere din perimetrul Certej» în satul Certej (în zona numită și Mireș) la limita cu satul Bârsău, Deva Gold SA nu a obținut avizul de specialitate de la Consiliul Județean Hunedoara. În plus, certificatul de urbanism nr. 9/28.06.2013 a expirat. În egală măsură, emiterea autorizației este imposibilă în aceste condiții.

B. În drept

Art. 1, alin 1 și 2 ale Legii 50/1991.
(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.
1 http://www.mesagerulhunedorean.ro/compania-deva-gold-continua-realizarea-obiectivelor-de- investithii-de-la-certeju-de-sus
Deva Gold SA nu deține autorizație de construcție, în nici unul din cazurile prezentate mai sus.
C. Anexe
1. Fotografii realizate în perioada 6 – 15 octombrie 2014 care certifică lucrările de construcție pe raza comunei Certeju de Sus realizate de firma Deva Gold SA.
Prezenta sesizare conține 3 pagini și vă este expediată astăzi, 15.10.2014. Cu stimă,
Dan Mercea
Preşedinte

Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu

 

FROM :

http://miningwatch.ro/wp-content/uploads/2014/10/1.sesizareCertej_ISC.pdf

 

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: