Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις, Πολυμέσα > Big Concert in Ierissos against Gold Mining (27th September) *Μεγάλη Συναυλία στην Ιερισσό (27 Σεπτ.) – Τραγουδάμε για να σώσουμε, αδερφέ μου, έναν τόπο!

Big Concert in Ierissos against Gold Mining (27th September) *Μεγάλη Συναυλία στην Ιερισσό (27 Σεπτ.) – Τραγουδάμε για να σώσουμε, αδερφέ μου, έναν τόπο!

Σεπτεμβρίου 26, 2014 Σχολιάστε Go to comments

NOW !!! : Livestream from the Consert in Ierissos ! # Save SKOURIES !!!!

HERE

http://www.ertopen.com/tv

*********************************************************************************

Big Concert in Ierissos against Gold Mining (27th September) – We sing, my fellow human, to save the land
Posted on 05/09/2014 by soshalkidiki

And so the time has come for us to join together once again. All of us who dream of a better world. All of us who believe in solidarity and common struggles.

In our longtime struggle against catastrophic mining activities we have met with so many people, collectives, and social movements. Each with their own problems and struggles. Each with their own ideology and viewpoint. We have realized, however, that –in its essence – the problem is a common one. A brutal exploitation of people and nature, by few whose only interest lies in money and power.

Our struggle is a struggle for survival. We are contesting the right of existence and self determination. We are struggling for a healthy natural and social environment. We refuse to be a cog in a machine which manufactures money for few and destruction for the rest. We are here so that there may be a tomorrow for the children of all of nature’s species.

“There is no other way”, they tell us. “It is we who pave the way”, we answer. With struggles, words, music, images.

On the 27th of September, we take another step on the road we’ve begun to journey. Together with fellow travelers all those who have stood near us, all those who will add their voice to ours from afar. “Because we, my fellow human, don’t sing to distinguish ourselves from the people. We sing to join people together.”
Ierissos
Saturday, September 27, 2014, 19:00                                                                                                                                                                                                                   
Concert

with
Giannis Aggelakas,
Alkinoos Ioannides,
Sokratis Malamas,
Thanasis Papakonstantinou & Matoula Zamani,
Pavlos Pavlides & B-MOVIES,
Giannis Haroulis
and their bands

Committees of the struggle against gold mining of Halkidiki & Thessaloniki

************************************************************************************************************

Μεγάλη Συναυλία στην Ιερισσό (27 Σεπτ.) – Τραγουδάμε για να σώσουμε, αδερφέ μου, έναν τόπο
Posted on 05/09/2014 by soshalkidiki

Και να που ήρθε η ώρα να σμίξουμε γι΄ άλλη μια φορά. Αυτοί που ονειρευόμαστε έναν καλύτερο κόσμο. Αυτοί που πιστεύουμε στην αλληλεγγύη και τους κοινούς αγώνες.

Στον πολύχρονο αγώνα ενάντια στις καταστροφικές μεταλλευτικές δραστηριότητες, συναντηθήκαμε με τόσους πολλούς ανθρώπους, συλλογικότητες, κοινωνικά κινήματα. Ο καθένας με τα δικά του προβλήματα κι αγώνες. Ο καθένας με τη δική του ιδεολογία και θεώρηση των πραγμάτων. Συνειδητοποιήσαμε όμως πως, στην ουσία του, το πρόβλημα είναι κοινό: Η βάναυση εκμετάλλευση των ανθρώπων και της φύσης, από λίγους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα και η εξουσία.

Ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης. Διεκδικούμε το δικαίωμα να υπάρχουμε και να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για ένα υγιές φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αρνούμαστε να είμαστε γρανάζια μιας μηχανής που παράγει χρήμα για λίγους και καταστροφή για τους υπόλοιπους. Είμαστε εδώ για να υπάρξει αύριο για τα παιδιά όλων των ειδών της φύσης.

“Δεν υπάρχει άλλος δρόμος”, μας λένε. “Το δρόμο τον φτιάχνουμε εμείς”, τους απαντάμε. Με αγώνες, λόγια, μουσικές, εικόνες.

Στις 27 του Σεπτέμβρη, κάνουμε ένα ακόμη βήμα στο δρόμο που ξεκινήσαμε. Με συνοδοιπόρους όλους αυτούς που θα βρεθούν κοντά μας, κι όλους εκείνους που θα ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας από μακρυά. “Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, απ’ τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.”
Ιερισσός                                                                                                                                                                                                          
Σάββατο, 27 Σεπτέμβρη 2014, ώρα 19.00
Συναυλία με
τον Γιάννη Αγγελάκα,
τον Αλκίνοο Ιωαννίδη,
τον Σωκράτη Μάλαμα,
τον Θανάση Παπακωνσταντίνου & την Ματούλα Ζαμάνη,
τον Παύλο Παυλίδη & τους B-MOVIES
και τους εκλεκτούς μουσικούς τους

Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής & Θεσσαλονίκης
ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

*****************************************************************************************************************

«Είναι εγκληματικό να κλέψεις ένα πορτοφόλι, τολμηρό να κλέψεις μια περιουσία και μεγαλειώδες να κλέψεις ένα στέμμα. Η κατηγορία μειώνεται όσο η ενοχή μεγαλώνει» Schiller.

Αν εμείς αλλάξουμε λίγο τη φράση και πούμε ότι είναι μεγαλειώδης ανάπτυξη να κλέψεις ένα βουνό και το μέλλον των ανθρώπων…θα είμαστε ακριβείς σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στις Σκουριές.
Εμάς που παλεύουμε για την ελευθερία μας,
μας χαρακτηρίζουν τρομοκράτες, εγκληματίες…και αυτούς
που με μόνο στόχο το κέρδος εγκληματούν…τους ονομάζουν επιχειρηματίες.
Και είναι αυτό που κανείς δεν μπορεί να επιτρέψει.
Έναν αγώνα δίκαιο να λασπώνεται από αυτούς που κοστολογούν ζωές. Και είναι αυτό που θα κάνει όλους εμάς να αγωνιζόμαστε μέχρι να νικήσουμε.

‘It’s a crime to steal a wallet, an act of courage to to steal a fortune and magnificent to steal a crown. The magnitude of the crime decreases with the increase of the guilt” (Schiller). If we change a bit the idea and say it’s a maginficent act of development to steal a mountain and the future of the mankind, we are clearly speaking about what’s going on in Skuouries. All of us who fight for freedom are labelled as terrorists, murderers etc., while those who commit crimes pursuing only their own profit are called entrepreneurs.unacceptable ! The right fight is not on those who are destroying our lives. This is why we will do anything it takes to fight till the final Victory.

************************************************

‘E o crima sa furi un portmoneu, un act de curaj sa furi o avere si magnific sa furi o coroana. Amploarea scade odata cu cresterea culpei’ – Schiller. Daca schimbam putin formula si spunem ca e un magnific act de dezvoltare sa furi un munte si viitorul omenirii,… ne referim in mod clar la ce se petrece in SKOURIES. Toti cei dintre noi care lupta pentru libertate sunt etichetati drept teroristi, criminali etc, in timp ce cei care comit crime urmarind doar profitul se numesc antreprenori. Iar asta e inacceptabil. Lupta dreapta nu sta nicicum in firea celor care ne distrug vietile. De aceea vom face absolut totul sa luptam pina la Victoria finala.

*************************************************

«C’est un crime de voler un sac à main, un bravoure de voler une fortune et magnifique de voler une couronne. La magnitude diminue avec l’augmentation de la faute »- Schiller. Si nous changeons un peu la formule et nous disons que c’est un magnifique acte de développement de voler une montagne et l’avenir de l’humanité,…nous faions clairement référence à ce qui se passe à SKOURIES. Tous ceux d’entre nous, qui se battent pour la liberté, sont étiquetés comme terroristes, les criminels, etc, tandis que ceux qui commettent des crimes poursuivant seulement la chasse aux bénéfices sont appelés entrepreneurs. Et cela est inacceptable. La bataille juste ne fait point partie du caractère de ceux de ceux qui détruisent nos vies. C’est pourquoi nous allons tout faire pour combattre jusqu’à la victoire finale.

***************************************************

Es ist kriminell einen Portemonnaie zu stehlen, waghalsig ein Vermögen zu entwenden und großartig eine Krone klauen. Die Kategorie nimmt ab mit der Zunahme der Schuld (Schiller). Man kann den Satz ein bisschen verändern und sagen es ist eine herrliche Entwicklung einen Berg und die Zukunft der Menschen zu stehlen… Wir werden akkurat sein bezüglich auf was in SKOURIES passiert. Diejenigen unter uns, die für unsere Freiheit kämpfen, werden als Terroristen und Kriminelle abgestempelt und diejenigen die nur den Profit im Visier haben und in dessen Namen Verbrechen begehen werden als Unternehmen bezeichnet. Und das sollen und werden wir nicht zulassen. Ein fairer Kampf ist von Anfang an von denen die das Leben überfordern diskreditiert. Daher werden wir bis zum Sieg weiter kämpfen.

*************************************************
‘E’ criminale di rubare un portafogli, il coraggio di rubare una fortuna e magnifico di rubare una corona. La categoria diminuisce il senso di colpa cresce ‘Schiller. Se si cambia un po ‘la frase e dire che è magnifico sviluppo di rubare una montagna e il futuro delle persone … Saremo precisi in relazione a ciò che sta accadendo nel SKOURIES. Quelli di noi che lotta per la nostra libertà, ci caratterizzano terroristi, criminali … e quelli con solo obiettivo di profitto commettere crimini … li chiamano imprenditori. Ed è quello che nessuno può permettersi. Una fiera figth è screditato da coloro che sovraccarica vita. Ed è per questo motivo che farà di tutto per lottare fino alla vittoria.

***************************************************

Престъпно е да крадеш портфейл, осмелявайки се да откраднеш съдба и великолепие за да откраднеш Короната. Категорията намалява, докато вината нараства Schiller/ I don`t know that/…. Ако променим съвсем малко фразата и кажем, че чудесно развитие е да откраднем планината и бъдещето на хората….Ще бъдем точни във връзка с това, което се случва в Скориес. Онези от нас, които се борят за свободата ни, ние характеризираме като терористи, престъпници…а онеци, които са само със самоубийствени печалбарски цели….ние наричаме предприемачи. И това е, което никой не може да позволи. Честната борба е дискредитирана от онези, които облагат с висока цена нашият живот. И това е причината, поради която ще направим всичко за да се борим до Победата.

ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ :


International Collaboration Against Fracking and Gold mining,

https://www.facebook.com/groups/121492691364796/?fref=ts

Skouries Solidarity, UK

http://summerrainradio.blogspot.gr/2014/09/blog-post_14.html

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: