Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις, Ψηφίσματα > The Declaration of Bucharest ! * DEC 21 * Because the international revolution is starting from Balkans !

The Declaration of Bucharest ! * DEC 21 * Because the international revolution is starting from Balkans !

Δεκέμβριος 18, 2013 Σχολιάστε Go to comments

1512324_563705393699043_915159034_n

The Declaration from Bucharest, 21st of December 2013 18 décembre 2013, 06:16 Note: This text has been redacted by active persons in the protests during the last four months.It is a starting point for an exchange, and not a final text. There had to be a starting point somewhere. Please tell us what is your opnion.

1505376_10152053118719788_429432940_n

24 years from the moment of December 1989, contrary to the dreams and hopes we had back then, we have an immoral political class, more and more disconnected from the citizens, which surrounded itself with legislative walls meant to protect its privileges. Pretending they are in opposite camps, the politicians are miming democracy while under the table they shake hands together in order to satisfy the interests of all the transition wealthy profiteers and of all foreign corporations. While they are preparing super-immunities and amnesties for themselves, the abuse of power and force becomes the only law applicable to all the rest of 20 million Romanians. Contempt is the only currency with which they treated and treat the legitimate demands of citizens, cried countless times in the street since the 1st of September ( 2013, – my note ). That is why it is necessary to take a step ahead, to determine some of them to leave the political power, and the others to break the legislative walls that cover the dirty businesses and prevent the arrival of new, uncompromised people, to manage and the public affairs. There are numerous the claims which would need to be included on the list to bring back Romania into a state of normality: we only mentioned the most painful ones at the current moment, and especially the ones that can open the door to change. Therefore, we request:

1. The demission of Victor Ponta government and of the President Traian Basescu.

2. The dismissal of the leadership of gendarmerie ( riot police ) and the investigation of abuses committed in Pungesti and elsewhere, with the participation of experts appointed by the Council of Europe.

3. The repeal ( annulation ) of the new changes to the penal code, to the amnesty law, as well as the rejection of the draft of the amendment of the law of expropriation.

4. The modification of the political parties’ law for the easing of their establishment conditions.

5. The revision of electoral laws by removing thresholds and by reducing the number of signatures for the registration of independent candidates.

6. The abolition of obligation to declare public gatherings.

7. Declassification of all contracts and confidentiality clauses signed by the Romanian state, except those of defense and national security.

8. The banning of cyanide mining in Romania and inclusion of Rosia Montana in the UNESCO World Heritage list.

9. The prohibition by law in Romania of high-volume hydraulic fracking in the exploration and exploitation of shale gas and other hydrocarbons of unconventional reservoirs provenience.

10. The cancellation of concession agreements and of all licenses for exploration and exploitation of shale hydrocarbons.

********************************************************************************

#RosiaMontana-#Pungesti: Justice!

Chronicle of the biggest ANTI-corruption; PRO-environment, civil & human rights, social justice, participatory democracy, sustainable development & good governance movement in Romania. Happening now!

http://paper.li/RomaniaRising/1379711470?

**********************************************************************************

SEE OLSO :

“Βρώμικο” αέριο στην ΘΡΑΚΗ ? : Τί μας μαθαίνει η νίκη των κατοίκων του Pungeşti (= Ιερισσός της Ρουμανίας) για το “βρώμικο αέριο” και για τον “ρόλο” της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού Κας Νίκης Τζαβέλα !

https://plateiamolaon.wordpress.com/2013/12/18/%ce%b2%cf%81%cf%8e%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%af-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b1%ce%af/

 

1455974_10202544376952113_515185597_n

Declarația de la București, 21 decembrie 2013.

18 Δεκεμβρίου 2013 στις 1:16 μ.μ.

Nota: Acest text a fost redactat de persoane active in protestele din ultimele patru luni. Este un punct de plecare pentru o dezbatere si nu un text final. De undeva trebuia inceput.Va rugam spuneti-ne parerea voastra.

La 24 de ani de la momentul decembrie 1989, în contrast cu visurile și speranțele de atunci ale românilor, avem o clasă politică imorală, tot mai ruptă de cetățeni, care s-a înconjurat cu ziduri legislative menite să-i protejeze privilegiile. Prefăcându-se că sunt în tabere opuse, politicienii mimează democrația dar pe sub masă își dau mâna pentru a satisface interesele îmbogățiților de tranziție și ale corporațiilor străine. În timp ce ei își pregătesc superimunități și amnistii, abuzul de putere și de forță devine singura lege aplicabilă restului de 20 de milioane de români. Disprețul este moneda cu care au tratat și tratează cererile legitime ale cetățenilor, strigate de nenumărate ori în stradă de la 1 septembrie. De aceea este necesar să facem un pas înainte, să-i determinăm pe unii dintre ei să plece de la putere, iar pe ceilalți să dărâme zidurile legislative care acoperă afacerile murdare și împiedică venirea unor oameni noi, necompromiși, să gestioneze treburile publice. Sunt numeroase revendicările care ar trebui incluse pe listă pentru a readuce România la o stare de normalitate, le-am notat doar pe cele mai dureroase în momentul actual și în special pe cele ce pot deschide ușa schimbării. De aceea, cerem:

1. Demisia Guvernului Victor Ponta și a Președintelui Traian Băsescu.

2. Destituirea conducerii jandarmeriei și anchetarea abuzurilor comise la Pungesti și în alte localități, cu participarea unor experți desemnați de Consiliul Europei.

3. Abrogarea noilor modificări aduse codului penal, legii amnistiei precum și respingerea proiectului de modificare a legii exproprierii.

4. Modificarea legii partidelor politice pentru relaxarea condițiilor de înființare a acestora.

5. Revizuirea legilor electorale prin eliminarea pragurilor și reducerea numărului de semnături pentru înregistrarea candidaților independenți.

6. Eliminarea obligației de declarare a adunărilor publice.

7. Desecretizarea tuturor contractelor și clauzelor confidențiale încheiate de Statul Român, cu excepția celor din domeniul apărării și siguranței naționale.

8. Interzicerea mineritului pe bază de cianuri în România și includerea Roșiei Montane pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

9. Interzicerea prin lege în România a fracturării hidraulice de mare volum în explorarea și exploatarea gazelor de șist și a altor hidrocarburi provenind din zăcăminte neconvenționale.

10. Anularea concesiunilor și licențelor de explorare și exploatare a hidrocarburilor de șist.

994064_458781877560962_431375815_n

Η διακήρυξη  του Βουκουρεστίου – 21 Δεκέμβρη 2013:   18 Δεκ 2013 , 6:16

Σημείωση : Το κείμενο αυτό το έχουν επιμεληθεί ενεργά άτομα στις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Είναι η αφετηρία για την ανταλλαγή απόψεων, και όχι ένα τελικό κείμενο. Έπρεπε να υπάρξει κάπου ένα σημείο εκκίνησης. Παρακαλούμε πείτε μας την άποψή σας.

24 χρόνια μετά το Δεκέμβρη του 1989, σε αντίθεση με τα όνειρα και τις ελπίδες που είχαμε τότε, έχουμε μια ανήθικη πολιτική τάξη, όλο και πιο αποκομμένη από τους πολίτες, η οποία περιβάλλεται με νομοθετήματα που ως στόχο έχουν να προστατέψουν τα προνόμιά της.   Οι πολιτικοί προσποιούνται ότι δήθεν είναι σε αντίπαλα στρατόπεδα, μιμούμενοι  τη δημοκρατία, ενώ κλείνουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι σφίγγοντας τα χέρια, τέτοιες ώστε να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα όλων των πλουσίων κερδοσκόπων και όλων των ξένων εταιρειών.

Ενώ προετοιμάζουν την υπερ – ασυλία και την αμνηστία για τους εαυτούς τους,  η κατάχρηση εξουσίας και η επιβολή ισχύος αποτελούν το μοναδικό δίκαιο που εφαρμόζεται για τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια Ρουμάνους  .

Η περιφρόνηση είναι ο μοναδικός τρόπος με το οποίο αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται τα νόμιμα αιτήματα των πολιτών τα οποία έχουν αμέτρητες φορές κραυγάσει στους δρόμους από την 1η του Σεπτέμβρη ( 2013 – σημείωση δική μου ) . Γι ‘αυτό είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα βήμα μπροστά ,για να αναγκάσουμε  ορισμένους από αυτούς να εγκαταλείψουν την πολιτική εξουσία, και τους άλλους να σπάσουν τα νομοθετικά τείχη που καλύπτουν τις «βρώμικες» επιχειρήσεις και   αποτρέπουν την εμφάνιση νέων, ασυμβίβαστων ανθρώπων στη διαχείρηση των δημοσίων υποθέσεων .     Υπάρχουν πολλά αιτήματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για να φέρουν  τη Ρουμανία σε μια κατάσταση ομαλότητας: αναφέραμε μόνο τις πιο επώδυνες τη δεδομένη στιγμή, και ειδικά αυτές που μπορούν να ανοίξουν την πόρτα στην αλλαγή. Ως εκ τούτου, ζητάμε:

1 . Την παραίτηση της κυβέρνησης του Βίκτορ Πόντα και του Προέδρου Τραϊάν Μπασέσκου .

2 . Την καθαίρεση της ηγεσίας της χωροφυλακής ( ΜΑΤ ) και τη διερεύνηση των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν στο Pungesti και αλλού, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων που θα ορίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

3 . Την άρση (κατάργηση) των νέων αλλαγών στον ποινικό κώδικα, στο νόμο περί αμνηστίας καθώς και την απόρριψη του σχεδίου τροποποίησης του νόμου για τις απαλλοτριώσεις .

4 . Την τροποποίηση του νόμου για τη διευκόλυνση των συνθηκών ίδρυσης των πολιτικών κομμάτων.

5 . Την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου με την άρση των κατώτατων ορίων και τη μείωση του αριθμό των υπογραφών για την εγγραφή των ανεξάρτητων υποψηφίων .

6 . Την κατάργηση της υποχρέωσης να δηλώνονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις .

7 . Τον αποχαρακτηρισμό όλων των συμβάσων και ρητρών εμπιστευτικότητας που υπογράφονται από το ρουμανικό κράτος, εκτός από εκείνες που αφορούν την άμυνα και την εθνική ασφάλεια .

8 . Την απαγόρευση της εξόρυξης με χρήση υδροκυάνιου στην Ρουμανία και την ένταξη της Rosia Montana στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO .

9 . Την απαγόρευση στη Ρουμανία δια νόμου της μεθόδου υψηλού όγκου υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) κατά την  εξερεύνηση και εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και άλλων υδρογονανθράκων από δεξαμενές αντισυμβατικής προέλευσης .

10 . Την ακύρωση των συμβάσεων παραχώρησης και όλων των αδειών για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σχιστόλιθου.

******************************************************************************************************

1484132_833626493320036_1912639563_n

Déclaration de Bucarest, le 21 décembre 2013

Note: Ce text fut redacté par des personnes actives dans les protestes ces derniers quatre mois. C’est un point de départ pour un débat et non un texte final. Il fallait bien commencer de quelque part. Faites-nous partager, s’il vous plaît, votre oppinion.

24 ans après  décembre 1989, tout à l’encontre des rêves et des espérences des Roumains, nous avons une classe politique imorale, de plus en plus déchirée et éloignée des citoyens, classe qui s’est entourée des mûrs législatifs ménés à lui protéger ses privilèges. Faisant semblant d’appartenir à des camps opposés, les politiciens miment la démocratie, mais se joignent en douce les mains sous la table pour satisfaire aux intérêts des nouveaux riches et des corporations étrangères.

L’abus de pouvoir et de force devient la seule loi apllicable aux autres 20 millions de Roumains, pendant qu’eux se préparent des superimunités et amnisties.

Le mépris est la seule monnaie avec laquelle ils ont traité et traitent les demandes légitimes des citoyens, criées de nombreuses fois dans la rue depuis le 1er Septembre (2013, ndrl). Il est donc nécessaire de faire un pas en avant pour conduire certains d’entre eux à quitter le pouvoir, et d’autres pas pour abattre les murs qui couvrent les affaires juridiques sales et empêchent l’arrivée de nouvelles personnes, sans compromis et qui pourront gèrer les affaires publiques. Il y a beaucoup de demandes qui doivent être incluses dans la liste pour revenir à un état de normalité en Roumanie, nous avons noté que les plus douloureuses actuellement  et en particulier celles qui peuvent ouvrir la porte au changement. Par conséquent, nous demandons:

1. La démission du gouvernement Victor Ponta et du président Traian Basescu.

2. La destitution de la gendarmerie et l’enquête des abus commis à Pungesti et ailleurs, avec la participation d’experts nommés par le Conseil de l’Europe.

3. Abroger les nouvelles modifications faites au Code Pénal, à la loi d’amnistie et le rejet du projet de loi  portant la modification de la loi d’expropriation

4. Modification de la loi des partis politiques pour faciliter leur mise en place.

5. Révision des lois électorales en supprimant les seuils et la réduction du nombre de signatures pour l’enregistrement des candidats indépendants.

6. Supprimer l’obligation de déclarer les rassemblements publics.

7. Déclassification de tous les contrats et clauses de confidentialité signées par l’Etat roumain, sauf ceux de la défense et la sécurité nationale.

8. Interdire les exploitations minières à base de cyanure à Rosia Montana en Roumanie et inclure le site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

9. Interdire la fracturation hydraulique de haut volume, par la loi en Roumanie, dans l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste et autres hydrocarbures à partir des réservoirs non conventionnels.

10. Annulation des permis et des licences pour l’exploration et l’exploitation des schistes bitumineux.

*********************************************************************************************************

946388_434410893331394_832182831_n**********************************************************************************************************

NOTICE OF  : Δημήτρης Αμεσοδημοκράτης :

My collectivity ( blog : Plateiamolaon.wordpress.com ) is working on the establishment of the collaboration of the Balkan movements. Some of the common issues among people in the area of the Balkans are Fracking , gold mines , the struggle for Real Democracy and Social Justice. You might know that in Turkish Thrace  fracking is to start in 2014 !!! Now we are trying to make an accurate translation of the «Bucharest Declaration » in Turkish and Balkan Languages . If you can help us or you know people who can do it, please let me know.

To be continued on the roads of REVOLUTION !!!

*************************************************************************************************

FROM :

https://www.facebook.com/groups/saverosiamontana/?fref=ts

#RosiaMontana-#Pungesti: Justice!

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: