Αρχική > Ψηφίσματα > Λ/Σ ΜΟΛΑΩΝ.Προκύρηξη για τους τουρίστες μεταφρασμένη σε 4 γλώσσες.(Παρέμβαση 13-14-15/8/2011)

Λ/Σ ΜΟΛΑΩΝ.Προκύρηξη για τους τουρίστες μεταφρασμένη σε 4 γλώσσες.(Παρέμβαση 13-14-15/8/2011)

12 Αυγούστου, 2011 Σχολιάστε Go to comments

Αύγουστος 2011Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Κανένας λαός δεν είναι «γενετικά προγραμματισμένος» να είναι κλέφτης ή τεμπέλης!

Οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ διεθνώς , εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο εξαπατώντας και καταχρεώνοντας τους λαούς. Η εκμετάλλευση και η καθυπόταξη των ανθρώπων μέσω του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού δανεισμού γίνεται από ένα διεθνές σύστημα οικονομικού φασισμού που  δεν έχει τίποτα το αξιοκρατικό ή το δημοκρατικό !

Το Ευρωσύμφωνο (Euro – pact)  υποχρεώνει τους ευρωπαϊκούς λαούς να χάσουν την εθνική τους κυριαρχία , να αποδέχονται τους προϋπολογισμούς που θα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες , και να αποδεχτούν το ότι στο εξής το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών τους δικαιωμάτων θα αποτελούν «ελεύθερα διαπραγματεύσιμο» εμπορεύσιμο προϊόν ( βασικός μισθός , υπηρεσίες υγείας και παιδείας κ.λπ. )

Το κοινωνικό κράτος και η Δημοκρατία κατεδαφίζονται για να δώσουν την θέση τους στην παγκόσμια οικονομική δικτατορία !

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινδυνεύει από τα P.I.I.G.S. αλλά από την Ε.Κ.Τ. ( ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα) και από τους οίκους αξιολόγησης!

Ενημερωθείτε για το μέγεθος του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους της χώρας σας!

Διεθνής αγώνας για την Άμεση Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη τώρα !

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΟΛΑΩΝ – ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ).

                                           ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011. 

DIE SCHULDENKRISE IST EIN INTERNATIONALES UND KEIN AUSSCHLIESSLICH GRIECHISCHES PROBLEM

Kein Volk ist „genetisch programmiert“, Dieb oder Faulpelz zu sein.

International bedient die politische und ökonomische Elite das Großkapital, indem sie die Völker betrügen und verschulden. Die Ausnutzung und Unterwerfung der Menschen durch staatliche und private Verschuldung geschieht durch ein internationales System eines „ökonomischen Faschismus“, der jeder Leistungsorientierung oder Demokratie entbehrt!

Der Euro-Pakt verpflichtet die europäischen Völker, die eigene Souveränität aufzugeben, das Staatsbudget zu akzeptieren, welches in Brüssel bestimmt wird, und hinzunehmen, dass in Zukunft der größte Teil ihrer sozialen Rechte ein „frei verhandelbares“ marktfähiges Produkt sein wird (Grundgehalt, Gesundheitsversorgung, Bildung usw.).

Der Wohlfahrtsstaat und die Demokratie werden dem Erdboden gleichgemacht, um durch die weltweite Wirtschaftsdiktatur ersetzt zu werden!

Die EU wird keineswegs durch die P.I.I.G.S. gefährdet, sondern durch die Europäische Zentralbank und die Rating-Agenturen!

Informieren Sie sich über die Höhe der Staats- und privaten Verschuldung in Ihrem Land!

Setzen wir uns jetzt für direkte Demokratie und soziale Gerechtigkeit ein!

BÜRGERVERSAMMLUNG MOLAI, LAKONIEN

VOLKSBEWEGUNG FÜR DIREKTE DEMOKRATIE

(DIE ENTRÜSTETEN)

AUGUST 2011

DEBT CRISIS IS AN INTERNATIONAL PROBLEM    NOT JUST A GREEK ONE 

There are no peoples on earth “genetically programmed” to be thieves or idlers!

There is, however, an international political and economic “elite” that deceives peoples and burdens them with debt, in order to serve the capital. The exploitation and oppression of peoples through public and private lending is being held by an international system of economic fascism, in which there is no sign of meritocracy or democracy!

Euro-pact compels the peoples of Europe to abandon their national sovereignty, as well as to resign themselves to budgets decided upon in Brussels. Moreover, they’ll have to accept that, from now on, the majority of their social rights (minimum salary, health services, education etc) will be salable merchandise, subject to “free negotiation”.

Social state and democracy are being demolished, to be replaced by a universal economic dictatorship!

E.U. is not threatened by P.I.I.G.S; it is threatened by Credit Rating Agencies (S & P, Moody’s Fitch) and ECB!

Get informed on the amount of the public and private debt of your country!

International struggle for Real Democracy and Social Justice NOW!

Public Assembly of Molaoi- Movement for Direct/Real Democracy.

AUGUST 2011

LA CRISE DE LA DETTE EST INTERNATIONALLE ET NON SEULEMENT GREQUE !

Aucun peuple  n’est «génétiquement programmé  » d être voleur ou paresseux !

Les elites économiques et politiques internationales, servent le grand capital en trompant et  en endettant  les peuples. L’exploitation et la domination des citoyens par l’endettement, public et privé, s’établit par un système international de fascisme économique qui n as rien de démocratique et de méritocratique !

L’Euro – pacte oblige les  peuples européennes d’abandonner leur souveraineté nationale, d’accepter les budgets déjà   décidés a Bruxelles et d’accepter le fait que désormais la plus grand part de leurs droits sociaux seront considérés comme  un «  produit librement négociable » (Smig, services sanitaires, éducation etc.).

L’  état social et la Démocratie se démolissent pour se remplacer par la Dictature économique internationale!

L’U.E ne se mette pas en danger   par les P.I.I.G.S mais par la B.C.E. et par les agences de raiting !

Informez –vous  sur la  quantité de la dette publique et privée  de votre pays !

Participez  maintenant à  la lutte internationale pour la Démocratie Directe et la Justice Social !

Assemblée populaire de la ville de Molay –Mouvement pour la Démocratie Directe (indignés)

                                        August 2011.                                                

 

 La crisi del debito non e’ soltanto un problema greco, ma internationale  .  

Nessun populo e’ ladro o pigro per nascita!

Le elites finanziarie politiche del mondo si mettono al servizio del grande capitale, mentre tradiscono e indebitano i popoli. Lo sfruttamento e la sottomissione dei popoli con debito sia publico che privato si realizza tramente un sistema economico internazionale fascista che non ha niente a da  fare con la democrazia o la meritocrazia!

L’accordo per l’euro  (Euro-pact) sottrae la sovranita’ nazionale ai  popoli, li costringe ad accettare le decisioni di Bruxelles, sia quelle che riguardano le loro economie, che quelle che affrontano i loro diritti sociali (contratti nazionali, pensioni, pubblica sanita’ ecc.) come oggetto di “libera trattativa”.

Lo stato sociale e la Democrazia si demoliscono e danno il posto ad una dittattura economica internazionale!

L’E.U. (UNIONE EUROPEA) non e’ in pericolo dai cosidetti PIIGS, ma dalla Banca Centrale Europea –BCE-  e dalle agenzie di rating!

Informatevi sul debito pubblico e privato del vostro paese!

Lotta internazionale e immediata per la Democrazia  Diretta e per la Giustizia Sociale!

Assemblea popolare della citta’ di MOLAOI-Movimento degli indignati per la Democrazia Diretta.

Agosto 2011

Κατηγορίες:Ψηφίσματα
  1. 12 Αυγούστου, 2011 στο 12:59 μμ

    Μπράβο!

  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: